Aktualności

Nowe taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków – PUK Sp. z o.o.

data publikacji: 11/06/2018

KATEGORIA: Środowisko

NOWE TARYFY ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Rokietnica działając na podstawie – art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.)

zamieszcza

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rokietnica, zatwierdzone decyzją nr PO.RET.070.441.2.2018.ZG z dnia 14 maja 2018 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które obowiązywać będą w okresie
od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 maja 2021 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

od 1 czerwca 2018 do 31 maja 2019 roku

Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców Cena Brutto    [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej Brutto
[w zł/m-c]
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich
G1 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,77 6,33
G2 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,77 4,37
G3 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego 4,77 3,92
G4 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego 4,77 1,97
Woda przeznaczona do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
G5 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,81 6,33
G6 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,81 4,37
Woda przeznaczona do pozostałych celów
G7 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,83 6,33
G8 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,83 4,37

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
od 1 czerwca 2018 do 31 maja 2019 roku

Oznaczenie

grupy

Opis taryfowej grupy odbiorców Cena Brutto    [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej Brutto
[w zł/m-c]
G1 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 8,83 9,64
G2 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 8,83 7,69
G3 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego 8,83 1,97

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rokietnica

decyzja nr PO.RET.070.441.2.2018.ZG z dnia 14 maja 2018 r.

Terminy obowiązywania taryf:

  • 1-12 m-ce: od 01.06.2018 r. do 31.05.2019 r.
  • 13-24 m-ce: od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r.
  • 24-36 m-ce: od 01.06.2020 r. do 31.05.2021 r.

TARYFA obowiązująca do dnia 31.05.2018 r. >>> ZOBACZ

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!