Aktualności

Nowe taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę – Aquanet SA

data publikacji: 11/06/2018

KATEGORIA: Środowisko

Szanowni Państwo,

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanych przez Aquanet SA na  terenie gminy Rokietnica.

Taryfa wejdzie w życie z dniem 6 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat. Składa się ona z następujących elementów:

  1. ceny za 1 m3 dostarczonej wody,
  2. opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych.

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet SA na terenie gminy Rokietnicy:

 Wysokość cen za dostarczoną wodę

l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 4,43 4,78
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 4,43 4,78
3. Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 4,43 4,78

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych

l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 4,79 5,17
2. Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 14,92 16,11
3. Woda na cele przeciwpożarowe zł/odb./m-c 43,08 46,53

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT,  zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Link do decyzji Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-ret-070-108-2-zg.html

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!