Aktualności

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z NGO

data publikacji: 22/10/2019

KATEGORIA: Pozostałe

16 października br. Wójt Gminy Rokietnica ogłosił konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Rokietnica z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2020, które odbędą się w terminie od 23 października do 6 listopada 2019 r.  W ramach konsultacji zapraszamy na spotkanie w sprawie opiniowania projektu ww. Programu Współpracy oraz sprawozdania z realizacji Programu Współpracy w roku 2018 w dniu 4 listopada br. na godz. 16.00 (sala sesyjna Urzędu Gminy w Rokietnicy).

Projekt Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2020 wraz z formularzem uwag dostępny jest:

  • TUTAJ
  • na stronie internetowej www.rokietnica.pl, w zakładce „DLA MIESZKAŃCA” >>> „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE” >> „KOMUNIKATY – INFORMACJE”
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Działalność pożytku publicznego” >>> „Informacje”.

Uwagi do projektu uchwały należy dostarczać na formularzu dostępnym TUTAJ.

Jednocześnie prosimy o dostarczenie na ww. spotkanie Państwa zgłoszenia zadań publicznych do planowanej realizacji w ramach programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi w roku 2020, zgodnie z załączonym wzorem – kliknij TUTAJ.
Zgłoszenie jest informacją o zamiarze złożenia oferty realizacji zadania publicznego (udział w otwartym konkursie ofert).

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!