Aktualności

Konieczna korekta opłat za odpady komunalne w Rokietnicy

data publikacji: 30/01/2019

KATEGORIA: Środowisko

Dwa złote więcej od osoby, tyle zapłacą mieszkańcy gminy Rokietnica za wywóz segregowanych śmieci. Uchwałę taką podjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Gminy Rokietnica – w poniedziałek 28 stycznia 2019r.

Jak mówią przedstawiciele Rady Gminy, trzeba było podjąć tę decyzję, ponieważ w ostatnim czasie wzrosły znacznie między innymi koszty transportu odpadów, ich składowania, zagospodarowania, a jednocześnie obniżyły się ceny uzyskiwane za sprzedaż surowców wtórnych.

Skąd bierze się podwyżka za śmieci?

  • wzrost opłaty marszałkowskiej
  • wzrost cen za przyjmowanie odpadów przez RIPOK w Piotrowie Pierwszym
  • brak na terenie gminy kompostowni, stacji przeładunkowej itp. instalacji
  • wszystkie odpady są wywożone poza teren gminy
  • wzrost cen za przyjmowanie odpadów BIO na kompostownię w Rumianku gmina Tarnowo Podgórne
  • wzrost kosztów transportu
  • wzrost kosztów przeładunku na stacji przeładunkowej w Rumianku gmina Tarnowo Podgórne
  • nieprzygotowany rynek zbytu surowców w kraju > spadek cen surowców wtórnych (szkło, papier, plastik)

Od marca mieszkańcy segregujący śmieci płacić będą 15 złotych, a osoby niesegregujące, mimo, że segregacja w całym kraju jest obowiązkowa, 30 złotych od osoby. – W porównaniu z sąsiednimi gminami nasza podwyżka jest nieznaczna i wynika z urealnienia kosztów, które rosną chociażby wraz z cenami paliw i poziomem obowiązkowych opłat – powiedział wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech.

Nasz kraj plasuje się na jednej z ostatnich pozycji, jeśli chodzi o prawidłową segregację śmieci. Każdy z nas wytwarza ich rocznie około 350 kg. Jeśli nie chcemy utonąć w odpadach, musimy co najmniej pochylić się nad ich rzetelną segregacją.

WAŻNE!

W wyniku urealnienia stawki opłaty za odpady komunalne mieszkańcy gminy Rokietnica nie będą musieli składać nowych deklaracji, ani dokonywać ich korekty. Aktualne pozostaną także dotychczasowe numery kont. Urząd Gminy Rokietnica będzie wysyłał do każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej stosowne ZAWIADOMIENIE.

Procedura zmiany stawki wymaga publikacji uchwały Rady Gminy Rokietnica w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Wejście w życie nowych stawek przed 1 marca 2019 roku nie jest zatem możliwe.

Pracownicy Urzędu oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, udzielać będą wszystkich niezbędnych wyjaśnień i służyć pomocą.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!