Aktualności

Informacja o wyrobach zawierających azbest

data publikacji: 03/01/2019

KATEGORIA: Środowisko

Urząd Gminy Rokietnica, Referat Ochrony Środowiska, przypomina osobom fizycznym i osobom prawnym posiadającym nieruchomości zlokalizowane na terenie gminy Rokietnica, na których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, o konieczności złożenia informacji o miejscu i ilości posiadanego azbestu.

Wzór ankiety zawierającej informację o wyrobach zawierających azbest można pobrać w Urzędzie Gminy Rokietnica w Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 6 lub na stronie internetowej: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=46921.

Osoba fizyczna sporządza informację w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przedkłada Wójtowi Gminy Rokietnica, drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Osoby prawne obowiązane są złożyć informację Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Informację o wyrobach zawierających azbest prosimy złożyć do dnia 30 stycznia 2019 roku w Urzędzie Gminy lub u Sołtysa.

Referat Ochrony Środowiska

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!