Aktualności

Informacja dla właścicieli nieruchomości posiadających bezodpływowe zbiorniki

data publikacji: 04/05/2020

KATEGORIA: Środowisko

Urząd Gminy Rokietnica przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych (ścieków) i dowodów uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010). Jeden rachunek nie załatwia sprawy. Jeżeli właściciel nie będzie mógł udowodnić, że wywoził ścieki ze swojej posesji regularnie, to za sam brak rachunków może zostać ukarany.

Pamiętaj! – zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku. Masz wtedy pewność, że ścieki trafią na oczyszczalnię, a w razie kontroli unikniesz kar.

Kto może wywozić ścieki?

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Rokietnica.

Świadczenie usług wywozu ścieków bez zezwolenia na mocy art. 10 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze aresztu lub grzywny. Według zasad dobrej praktyki rolniczej wymaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy udzielaniu dopłat, niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Nieszczelne szambo grozi zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym wody oraz gleby. Korzystanie z nieszczelnego szamba jest bardzo niebezpiecznym procederem, ponieważ większość bakterii chorobotwórczych, wraz ze ściekami przedostają się do gleby i wód podziemnych. Zanieczyszczenia chemiczne powodują skażenie terenu wokół domu, są wchłaniane przez rośliny, w tym także warzywa w przydomowych ogródkach.  Szkodliwe związki chemiczne rozprzestrzeniają się także na większe odległości, skażając wody podziemne. Szkodzimy więc sobie, rodzinie i wszystkim sąsiadom!

Mimo, iż w gminie Rokietnica wybudowano ok. 165 km kanalizacji sanitarnej, to jest jeszcze sporo zabudowy z szambami wybudowanymi wiele lat temu i w złym stanie technicznym. Dlatego zwracamy się do mieszkańców Gminy Rokietnica z apelem o sprawdzenie szczelności swoich szamb i regularne wywożenie ścieków poprzez podmioty do tego uprawnione.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art.  5 ust. 1, podlega karze grzywny.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Rokietnica na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokietnica

Lp.

Nazwa Firmy

Adres Telefon
1 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo 61 814 57 43
2 WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze 32 278 45 31
3 Wywóz Nieczystości Płynnych
Michał Okupniak
ul. Krótka 11, 62-081 Przeźmierowo 508 222 868
4 Transport Popko Sp. J. ul. Kościerzyńska 36, 60-446 Poznań 503 131 139
61 848 96 58
5 Auto Naprawa Wywóz Nieczystości Płynnych
Krzysztof Depa
ul. Piaskowa 11, Cerekwica,
62-090 Rokietnica
601 441 296
6 Wywóz Nieczystości Płynnych Transport Ciężarowy
Zbigniew Nowak
ul. Kierska 65, Kiekrz, 62-090 Rokietnica 601 778 456
7 Wywóz Nieczystości Płynnych, Usługi Transportowe
Adam Goraj
ul. Golęcińska 13, 62-090 Rokietnica 61 814 54 26
502 320 647
8 Wywóz Nieczystości Płynnych
Stanisław Lissoń
ul. Kierska 32, Kiekrz, 62-090 Rokietnica 61 848 23 54
602 687 970
9 Wywóz Nieczystości Płynnych
Magdalena Pawełczyk
ul. Szkolna 34, 64-530 Kaźmierz 61 291 78 42
604 881 579
10 Transport Krajowy i Międzynarodowy
Kulczyński Zenon Sp. j.
ul. Krótka 2, 62-081 Przeźmierowo 61 814 27 71
509 687 500
11 BLUE TOALETY PRZENOŚNE Sp. z o.o. ul. Wargowska 12, 62-001 Chludowo 661 740 600
12 TOI TOI POLSKA Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa  22 811 61 44
13 CLIPPER Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 31, 02-273 Warszawa
Oddział Poznań ul. Kopanina 2, 60-105 Poznań
61 811 65 39
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!