Aktualności

Gmina Rokietnica członkiem Grupy Wymiany Doświadczeń

data publikacji: 11/10/2019

KATEGORIA: Pozostałe

Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich realizują wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Głównym Urzędem Statystycznym projekt pn. „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP”.

W projekt zaangażowane są jednostki samorządu o różnej wielkości i charakterystyce z terenu całego kraju. W skład Grupy Wymiany Doświadczeń nr 1 – edukacja I (przedszkola i szkoły podstawowe wraz z usługami pomocniczymi) wchodzą przedstawiciele następujących Miast i Gmin: Gdynia, Legnica, Margonin, Rokietnica, Sochaczew, Somianka, Tarnowo Podgórne. W grupie nr 7 – kultura oprócz Rokietnicy znalazły się Lublin, Powiat Świecki, Jasło, Kraków, Powiat Legionowski, Powiat Strzyżowski, Gdańsk. Spotkania GWD będą odbywać się w kolejnych jednostkach samorządu terytorialnego biorących udział w pracach GWD, a więc również w Rokietnicy.

W ramach GWD realizowane będą działania:

1) sporządzenie listy usług, jakie są świadczone przez JST w ramach danego obszaru usług,

2) udział w opracowywaniu fiszek dla poszczególnych usług (w tym ocena projektów fiszek usług w świetle praktyki JST),

3) definiowanie i korekta wskaźników dla poszczególnych usług oraz przypisywanie im poszczególnych wag,

4) diagnoza dostępności danych oraz ocena możliwości zapełnienia luk informacyjnych,

5) przeprowadzenie testu przygotowanej metodologii.

Celem projektu jest analiza dostępnych w Polsce informacji o oświacie i kulturze oraz budowanie czytelnego i zrozumiałego sposobu monitorowania procesów w tych istotnych obszarach działania samorządu.

Spotkania w ramach GWD organizowane będą w okresie od września 2019 roku do września 2020 roku, a rozpoczęcie funkcjonowania Systemu Monitorowania Usług Publicznych zaplanowane zostało na koniec roku 2021.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!