Aktualności

Fabryka Ekologów w Szkole Podstawowej w Cerekwicy

data publikacji: 20/11/2019

KATEGORIA: Oświata

Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy to już fakt. Zmiany w przestrzeni widoczne są gołym okiem, zaskakując jakością i tempem realizacji. Rozpoczęta w połowie 2019 r. ma według planu zakończyć się oddaniem szkoły uczniom już 1 września 2020 r. Ta największa, jak do tej pory, pod względem finansowym inwestycja Gminy Rokietnica ma kosztować ponad 23 mln zł.

Nowoczesna bryła z salą gimnastyczną i kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół niej, z boiskiem, zielenią, małą architekturą, parkingami przyciąga uwagę szeregiem zastosowanych rozwiązań. To, z czego jesteśmy dumni, to ich proekologiczne przeznaczenie. Obiekt ma już zamontowany zbiornik na wodę deszczową, która będzie wykorzystywana do spłukiwania toalet (tzw. woda szara) oraz nawadniania terenów zieleni. Między zespolonymi modułami budynku powstaje patio, w którym centralnie posadzone zostanie drzewo. Ta otwarta, wyposażona w miejsca do siedzenia przestrzeń, widoczna będzie dzięki zastosowanym przeszkleniom w części dydaktycznej, ciągu komunikacyjnym prowadzącym do świetlicy, stołówki i sali gimnastycznej i oczywiście także dostępna: na przerwę, odpoczynek, czy zaplanowane zajęcia. Na dachu szkoły powstanie tzw. zielony ogród zasilany instalacją absorbującą wodę opadową. Dostępny do obserwacji dzięki powierzchni szklanej z poziomu biblioteki umożliwi obserwację wzrostu roślin – w zależności od pory roku, ilości opadów, stopnia nasłonecznienia.

Obiekt w całości, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz, wyposażony zostanie w oświetlenie LED ograniczające energochłonność, zaś zastosowane rozwiązania układu komunikacyjnego, wraz z montażem stojaków do rowerów, sprzyjać będą promocji wykorzystywania alternatywnych środków transportu i oczywiście aktywności fizycznej.

Wszystkie te rozwiązania aż proszą się o program służący edukacji ekologicznej – bez niej trudno wyobrazić sobie los przyszłych pokoleń na naszej planecie. Marzenia jednak, poza świadomością ich wagi, wymagają także finansowych nakładów. Jednak kto chce szukać ich zewnętrznych źródeł, ma przynajmniej pewność, że wykorzystał wszystkie dostępne w tym zakresie możliwości.

Ze środkami unijnymi zawsze jest tak, że poza ich możliwym do uzyskania zastrzykiem, trzeba też posiadać tzw. „wkład własny”. Kiedy zatem Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, w ramach WRPO 2014+, pod koniec września 2019 r. ogłosił nabór wniosków dla projektów wpisujących się w poddziałanie 4.5.4 Edukacja Ekologiczna, zaczęliśmy zastanawiać się, która z już realizowanych przez Gminę Rokietnica inwestycji mogłaby wpisać w konkursowe kryteria. Idea była następująca: móc zrealizować projekt, w którym wymagany wkład własny obejmowałby już i tak ponoszone przez nas koszty.

W sposób oczywisty wskazana została szkoła w Cerekwicy: tu bowiem trwają prace, tutaj stosuje się całą  gamę rozwiązań sprzyjających ekologii. Tu wreszcie można je rozszerzyć o kilka nowych i ważnych elementów w razie otrzymania finansowania. I tu wreszcie – w swego rodzaju „fabryce” (realnie działające w budynku urządzenia i rozwiązania) można zaplanować edukację młodych ekologów i umożliwić działanie ich „laboratorium” – promieniującego zakresem działania także poza szkołę.

Napisany z ogromnym zaangażowaniem projekt o nazwie „FABRYKA EKOLOGÓW – edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy” zawiera więc przede wszystkim koszty już ponoszone (zbiornik wody deszczowej, cała instalacja służąca jej wykorzystaniu, patio z drzewem, zielony ogród na dachu, oświetlenie LED, mała architektura, nasadzenia zieleni, stojaki na rowery, część wyposażenia świetlicy, biblioteki, pracowni biologicznej i chemicznej). Dodano także te, które z uwagi na i tak sporą wartość inwestycji na razie nie mogły zostać poniesione, w tym przede wszystkim panele fotowoltaiczne na dachu szkoły. Wpisane zostały także ważne urządzenia służące pomiarom: m.in. czujnik smogu, cyfrowy czujnik mierzący temperaturę, wilgotność oraz ciśnienie powietrza wraz z prezentującym ich wynik monitorem w holu szkoły. Na zewnątrz, wśród nasadzeń zieleni, powstał pomysł na posadowienie mini ogródka ze szklarenką i kompostownikiem do ekologicznej uprawy roślin z nasion i sadzonek. Dodatkowym ważnym miejscem ekologicznej edukacji mają być ławki solarne, ogródek meteo, mini turbina wiatrowa –  czyli urządzenia wprost pokazujące wykorzystanie sił przyrody do produkcji energii. Uzupełnieniem całości będą 2 poidełka przy patio i przy boisku z wodą pitną, promujące m.in., ograniczenie zużycia plastiku, czy pojemniki do segregacji odpadów zlokalizowane m.in. w stołówce szkolnej.

Tak działająca „ekologiczna ścieżka edukacyjna” w szkolnej „fabryce” połączona zostanie systemem znaków graficznych łączącą wszystko w spójną całość.

Poza kosztami zastosowanych urządzeń proekologicznych, do projektu wpisane zostały także zajęcia edukacyjno-informacyjne oraz prowadzenie badań i obserwacji przyrodniczych zarówno przez uczniów szkoły, jak i wszystkich mieszkańców Gminy. 8 bloków tematycznych, obejmujących najważniejsze obszary wsparcia dla ochrony środowiska i klimatu, zgłębianych będzie podczas zajęć Koła Ekologów zaplanowanych dla uczniów wszystkich gminnych szkół, otwartych spotkań z ekspertami, wycieczek edukacyjnych, konkursów, imprez i eventów, artykułów umieszczanych w lokalnej prasie i na specjalnie utworzonym portalu internetowym projektu. W sumie, wraz z szeroko zakrojoną kampanią edukacyjną, planowane jest objęcie zasięgiem działań proekologicznych rzeczy ponad 8 tys. mieszkańców gminy.

Projekt, zawarty w skrupulatnie opracowanym wniosku, złożony został do UMWW 31 października 2019 r. Przed nami niełatwa droga oceny formalnej (grudzień 2019 r.) i merytorycznej (kwiecień 2020 r.). Uzyskanie dofinansowania byłoby cennym zastrzykiem finansowym dla ponoszonych już wydatków przy budowie szkoły w Cerekwicy. Jednak przede wszystkim bezcennym zwiastunem możliwych zmian w naszej świadomości: by ochronę klimatu rozpocząć od własnego podwórka.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!