Aktualności

Budowa ul. Sportowej w Rokietnicy – transmisja z otwarcia ofert

data publikacji: 27/03/2020

KATEGORIA: Komunikaty, Inwestycje

Komunikat w sprawie transmisji on-line sesji otwarcia ofert w dniu 03.04.2020

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że sesja otwarcia ofert  dla postępowania przetargowego pn.: „Budowa ul. Sportowej w Rokietnicy”  nastąpi poprzez transmisję on-line.

W związku z powyższym transmisja rozpocznie się w dniu 03 kwietnia 2020 roku o  godz. 10:10.

Możliwość śledzenia transmisji sesji otwarcia ofert będzie dostępna pod tym linkiem.

Zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych:

„W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp”

Więcej informacji o postępowaniu przetargowym.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!