Aktualności

Batalia o CZYSTE POWIETRZE wystartowała

data publikacji: 01/02/2019

KATEGORIA: Środowisko

Wójt, Radni i Stowarzyszenia powołali w gminie Rokietnica Zespół roboczy

28 stycznia podczas V Sesji Rady Gminy Rokietnica zgłosiłem inicjatywę powołania grupy roboczej, która będzie zabiegać o czyste powietrze w gminie Rokietnica. Współinicjatorką podjęcia działań w tym zakresie jest p. Alicja Malewicz – Pełczyńska ze Stowarzyszenia Przyjazna Ziemia, która na prowadzonym przez siebie profilu na fb rozpoczęła społeczną kampanię na rzecz wypracowania i wdrożenia dobrych praktyk w batalii o czyste powietrze. – Jak sama mówi – dobrze, że rozpoczętej w naszej gminie.

W podjętej jeszcze na Komisji w dniu 24 stycznia 2019 r. dyskusji wspólnie z wójtem Bartoszem Derechem ustaliliśmy, że podjęcie tematu walki o czyste powietrze wymaga połączenia inicjatyw oddolnych, merytorycznego wsparcia fachowców, rzetelnej wymiany informacji oraz systematycznego działania. Nie da się tego zrobić bez pomocnych ram organizacyjnych. Stąd powstał pomysł powołania grupy roboczej. Z ramienia Rady Gminy chce w nim pracować aż siedem osób. Oprócz mnie są to: Izabela Dziamska, Anna Niesiobęcka, Paweł Dankowski, Ryszard Lubka, Adam Michta i Mariusz Puk. Zaproszenie wystosowaliśmy również do sołtysów, stowarzyszeń i grup nieformalnych z terenu gminy.

Pierwsze nieformalne spotkanie Zespołu, na którego czele stanął wójt Bartosz Derech, miało miejsce zaraz po sesji. Koordynację zgłoszeń i kontaktu ze strony stowarzyszeń zadeklarowała Alicja Malewicz-Pełczyńska ze Stowarzyszenia Przyjazna Ziemia. Zatem na adres stowarzyszenie.przyjaznaziemia@gmail.com albo za pośrednictwem Messengera Stowarzyszenia prosimy o kontakt wszystkich zainteresowanych wspólnym działaniem w tym temacie. Natomiast ja koordynować będę pracą Zespołu po stronie radnych i sołtysów pod adresem tomasz.skupio@rokietnica.pl.

W Rokietnicy na budynku szkoły przy ul. trakt Napoleoński 55 działa pierwszy czujnik smogu. Kolejne, w ramach projektu realizowanego przez Metropolię Poznań, zostaną zamontowane na szkołach w Mrowinie, Napachaniu oraz na budynku Przedszkola Bajeczka w Rokietnicy.

Na https://panel.syngeos.pl można zobaczyć bieżące dane wraz z historią. W wymienionych placówkach oświatowych zostały umieszczone monitory. Będą na nich wyświetlane aktualne dane o stanie jakości powietrza.

Oprócz portalu: https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=515 wskazujemy inne portale rejestrujące zapisy o stanie jakości powietrza na terenie Polski:

oraz portal o zasięgu światowym:  https://www.airvisual.com/…/greater-…/poznan/ul-dabrowskiego

Tomasz Skupio
radny Gminy Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!