Żłobek „LEŚNE SKRZATY” w Mrowinie

Projekt:
pt. Żłobek „LEŚNE SKRZATY” w Mrowinie
Nr projektu: RPWP.06.04.01-30-0052/17

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś Priorytetowa 6: Rynek Pracy

Działanie/Poddziałanie 6.4.1 Wspieranie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Projekt realizowany jest od 01.06.2017 r. do 30.09.2018 r.

Lider projektu: Czyż Karina „LEŚNA CHATKA” Mrowino, ul. Południowa 23

Partner projektu: Gmina Rokietnica

Główny cel projektu: zwiększenie w  Gminie Rokietnica do IX 2018 r. aktywności zawodowej 20 osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz wzrost w tej Gminie  liczby oferowanych trwałych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenie przez „Leśna Chatka” Czyż Karina w okresie od 01.06.2017 r. do 30.09.2017 r. 20 nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 i zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2018 w nowo utworzonym żłobku w Mrowinie oraz utrzymanie oferty tych 20 miejsc przez kolejne 2 lata.

Uczestniczkami i Uczestnikami Projektu jest 20 osób doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dziećmi do lat 3[1] (tj. Rodzice – R i/lub Opiekunowie Prawni), pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym zamieszkałe/zameldowane na terenie Gminy Rokietnica (wlkp.).

Wartość projektu: 562.110,00 zł

Kwota dofinansowania: 477.793,50 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020


[1] Zgodnie z przepisami prawa dziecko powierzane pod opiekę żłobkową musi mieć nie mniej niż 20 tygodni.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN