Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy

Przedsięwzięcie pn.„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy”.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

W dniu 17 września 2019 r. uroczyście wjechał do nowej remizy długo wyczekiwany średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy. Został on dofinansowany w kwocie 160 000 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie umowy dotacji Nr 1130/U/400/570/2019 z dnia 12.07.2019 r. przy udziale środków udostępnionych mu przez Narodowy Fundusz w ramach umowy udostępnienia środków Nr 156/2019/Wn15/NZ-ur-WF/US z dnia 09.05.2019 r. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji i wspólnej realizacji Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych.”

Każdego roku w Gminie Rokietnica osiedla się ponad 600 nowych mieszkańców. Na chwilę obecną liczba osób zameldowanych to ponad 17,5 tys. osób. Przy takiej dynamice wzrostu ludności rokrocznie zwiększa się również ilość interwencji podejmowanych przez OSP i wzrasta zapotrzebowanie na jakość sprzętu używanego w różnego rodzaju akcjach.

Dlatego Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy na początku roku 2019 w pierwszej kolejności wystąpiła o pomoc w znalezieniu dotacji do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zaopiniował pozytywnie wniosek w ramach porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska. 23 maja 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie promesy dla JOSP w Rokietnicy, z podziałem na następujące źródła finansowania:

dotacja Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 160 000zł (21,05%)
dotacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego/Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 250 000zł (32,89%)
budżet Gminy Rokietnica 300 000zł (39,47%)
środki własne Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rokietnica 50 000zł (6,58%)

Kolejnym krokiem w uzyskaniu dofinansowania było niezwłoczne złożenie przygotowanego w Urzędzie Gminy Rokietnica wniosku w dniu 24 maja 2019 r. Stanowił on odpowiedź na ogłoszony dzień wcześniej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nabór projektów na wsparcie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla jednostek OSP z terenu województwa wielkopolskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

W konsekwencji 10 czerwca 2019 r. został ogłoszony przetarg na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy”. Po zakończeniu postępowania 26 czerwca 2019 r. wybrano ofertę złożoną przez firmę PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE „BOCAR ” Sp. z o.o., z którą dnia 4 lipca 2019 r. podpisano umowę na kwotę 759 894,00 zł.

W dniu 12 lipca 2019 r. Prezes  JOSP Rokietnica Pan Paweł Czachor podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie do „Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy”.

Nowe auto pozwoli strażakom sprawniej poruszać się po terenach leśnych, niezabudowanych czy polnych, a mieszkańcom czuć się bezpieczniej.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN