Wielkopolski Klub Rodziny w Gminie Rokietnica

Po lewej stronie zielony logotyp Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, w środku logotyp Województwa Wielkopolskiego, po prawej logotyp Jednostki Organizacyjnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Zadanie finansowane dzięki dotacji celowej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego otrzymanej w ramach Porozumienia nr 160/2023 z dnia 4 maja 2023 roku

pomiędzy: Województwem WielkopolskimRegionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu a Gminą Rokietnica

w sprawie: przekazania do wykonania Gminie Rokietnica zadania własnego Województwa Wielkopolskiego związanego z inspirowaniem i promowaniem nowych rozwiązań zakresie pomocy społecznej polegającego ma wdrożeniu usługi społecznej wypracowanej w ramach projektu pt. „Dobry strat – zapobieganie zagrażaniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dzięki projektowi realizowanemu w ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu środki z dotacji celowej przeznaczone zostały na uruchomienie oraz funkcjonowanie Klubu Rodziny w Rokietnicy – z siedzibą w Mrowinie. Do tego celu użytkowane są pomieszczenia Przedszkola „Zaczarowana Łąka” oraz Gminnej Jednostki Oświatowej przy ul. Szkolnej 2 w Mrowinie, poza czasem ich pracy.

Wysokość dotacji celowej – 80 000,00 zł

Wielkopolski Klub Rodziny w Gminie Rokietnica – przeczytaj

Wielkopolski Klub Rodziny – rekrutacja do grup zabawowych – przeczytaj

po lewej Logotyp Wielkopolskich Klubów Rodzinnych - po lewej kształt województwa wielkopolskiego w błękitnym kolorze, na jego tle para dzieci w biegu trzymających się za ręce - granatowe kształty, nad nimi pomarańczowy latawiec. Za granatową kreską po prawej stronie granatowy napis: Wielkopolskie Kluby Rodzinne, po prawej herb Gminy Rokietnica (tarcza dwudzielna. W polu złotym – prawym – znajduje się zielona wierzba, w polu lewym – zielonym – chusta srebrna związana w krąg, nad którą znajduje się złota korona) logotyp Gminy Rokietnica (Po lewej stronie figura nieokreślona zielono-żółta. Po prawej stronie zielony napis w dwóch linijkach Rokietnica gmina perspektyw)

 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN