Węzeł przesiadkowy Rokietnica

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś priorytetowa  3 „Energia”

Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”

Poddziałanie 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Projekt realizowany jest od 03.03.2017 r. do 16.09.2022 r.

Lider Projektu: Gmina Rokietnica

Partner w projekcie: Powiat Poznański ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Uczestnik projektu: Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Rokietnicka 106, 62 – 090 Rostworowo

Głównym celem projektu: jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego w komunikacji na ternie Gminy Rokietnica.

Cele szczegółowe:
– skrócenie czasu podróży;
– zwiększenie modalnego udziału transportu publicznego;
– zwiększenie płynności ruchu pojazdów transportu publicznego i zlikwidowanie przeszkód w ruchu;
– zwiększenie integracji różnych środków transportu;
– zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu;
– zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podróży ( w tym zmniejszenie liczby wypadków samochodowych);
-zwiększenie dostępności infrastruktury komunikacyjnej dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej;
– zwiększenie komfortu podróży;
– zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na degradację środowiska/klimat.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu-wskaźniki osiągnięć:

Wskaźniki kluczowe Jednostka
miary
Suma
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych szt. 1
Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej szt. 4
Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie osoby 360
Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” szt. 1
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” szt. 149
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” szt. 10
Liczba wybudowanych obiektów „Bike& Ride” szt. 1
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” szt. 52
Długość wspartej infrastruktury rowerowej km 0,756

 

Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie

Wskaźniki kluczowe Jednostka miary Rok docelowy
2023
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Tony ekwiwalentu CO2/rok 289,38
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) EPC 0,00
Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” szt. 54 750,00

 

Wskaźniki specyficzne dla projektu Jednostka miary Rok docelowy
2023
Liczba osób korzystających z wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych osoby/rok 188 500,00

Wartość projektu: 33 249 197,01 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 21 331 182,04 zł

Umowa nr RPWP.03.03.03-30-0014/17 została podpisana dnia 29.12.2017 r.

 

Kliknij tutaj, aby obejrzeć spot reklamowy.

Na zdjęciu budynek Węzła przesiadkowego Rokietnica z lotu ptaka. Oprócz budynku: parking, drzewa, tory kolejowe, dalej pole i drzewa.

Fot. Damian Nowicki

Węzeł przesiadkowy Rokietnica

 

Na zdjęciu rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rokietnicy widoczne z góry. Na nim zielone rozchodniki i instalacja - 6 serc ze stali kortenowej. Autor: Adam MichtaFot. Adam Michta

Rondo im. Wielkiej Orkiestry  Świątecznej Pomocy w Rokietnicy

Na zdjęciu widać ulicę Szamotulską - na froncie zdjęcia chodnik, po jego lewej stronie pas zieleni obsadzony trawami ozdobnymi, młodymi drzewkami, za pasem zieleni ulica, a na niej dwa auta i jeden autobus widziany z tyłu. W dalszej perspektywie widoczny stary budynek z czerwonej cegły. Na górze błękitne niebo.

Fot. UG Rokietnica

Ulica Szamotulska w Rokietnicy


POBIERZ KOLOROWANKĘ


Jak powiedział Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak to zdjęcie warte 203 mln!


Uroczyste podpisanie umów jest dla nas najważniejszym sukces na koniec bardzo pracowitego roku.
Węzeł Rokietnica jest drugim pod względem środków z UE projektem w Metropolii Poznań.
Nasze 23 mln na 203mln, w tym 106mln dla Poznania, robi wrażenie.
Zegar zaczyna odmierzać NASZ czas.
Istotne zmiany w centrum Rokietnicy (nowy dworzec, drogi powiatowe, nowa baza Rokbus i 4 nowe autobusy) muszą zaistnieć do 30 września 2020 roku.


Nowa baza transportowa ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o. w Rostworowie

Po 16 miesiącach ciężkiej i wytężonej pracy zakończyła się budowa nowej siedziby Zakładu Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. z o.o. w Rostworowie. Projekt został zrealizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 „Energia”, działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, poddziałania 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Liderem projektu pt. „Węzeł przesiadkowy Rokietnica” była Gmina Rokietnica, jej partnerem Powiat Poznański, zaś Zakład Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” uczestnikiem. Głównym celem tegoż projektu było stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego w komunikacji na terenie Gminy Rokietnica, a w jego ramach realizowane są m.in. budowa nowej bazy transportowej z zapleczem warsztatowym i socjalnym oraz zakup 4 szt. autobusów niskoemisyjnych. Nowe autobusy powoli szykują się u producenta do premiery, tymczasem ZUK „ROKBUS” przeprowadził się wraz z końcem kwietnia 2020 r. do Rostworowa. Dotychczasowa siedziba firmy mieściła się przy ul. Rolnej 39 w Rokietnicy i w tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rokietnicy za gościnę na swoim terenie przez zgoła 21 lat. Plany odnośnie budowy spółka snuła właściwie od początków swojej działalności, ale dopiero przy wsparciu, jakie otrzymaliśmy z Unii Europejskiej, stało się to możliwe. Budowa takiego budynku i zagospodarowanie terenu wokół wiąże się z ogromnymi kosztami. Ostateczne łączne koszty zamknęły się w kwocie 6 776 568,29 zł netto. Prognozowane zaś dofinansowanie z funduszy UE to 52,6% tej kwoty, tj. 3 562 741,30 zł.

Po wielu wysiłkach udało się. Dziś już jesteśmy na nowym miejscu. Skok jakościowy, jaki sobie zapewniliśmy, jest nie do porównania. Wygoda, funkcjonalność, jakość – na te trzy filary stawialiśmy, takie też priorytety przyświecały projektantom: Pani Marcie Walisiak – głównej projektantce budynków oraz Panu Gniewomirowi Dziadkowi – projektantowi terenu wokół budynków. To dzięki ich wizji mogliśmy stworzyć to nowe miejsce na ziemi. Wspólnymi siłami wraz z budowniczymi, tj. Zakładem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Sławomir Lisiewicz i nieocenionymi inspektorami – Panem Andrzejem Dłutkowskim i Panem Jerzym Żmudą Trzebiatowskim udało nam się zrealizować wszystkie plany i cele, jakie sobie założyliśmy.

Szczególnie dumni jesteśmy z nowego zaplecza technicznego, które stanowi serce każdej bazy transportowej, zaplecza wyposażonego w nowoczesne narzędzia czy usprawnienia służące w codziennej obsłudze pojazdów. 394 m2 hali warsztatowej pomieści 2 przegubowe autobusy MEGA lub 4 autobusy klasy MAXI. Dysponujemy też placem manewrowym, dzięki któremu zyskaliśmy bezpieczne i przyjazne warunki do stacjonowania naszej floty. 27 miejsc postojowych zaprojektowanych dla 18-metrowych autobusów przegubowych daje niespotykane w historii firmy możliwości dalszego rozwoju.

Możliwość obsługi taboru autobusowego każdego typu na odpowiednio wysokim poziomie jest dla nas priorytetem i przełoży się ostatecznie na jakość świadczonych usług.

Wszystkim, którzy nas wspierali i wierzyli, że nam się uda – serdecznie dziękujemy.

Eliza Nowakowska-Fischer
Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o.

Na zdjęciu dawna baza Rokbusu wieczorem. Na zewnątrz dwa autobusy. Widok rozświetla latarnia. Autor: Piot Surmiński.
Fot. Piotr Surmiński

Widok na budynek bazy, Rokietnica

Na zdjęciu nowa baza Rokbus w Rostworowie. Autor: Piotr Stasiak
Fot. Piotr Stasiak

Widok na budynek bazy, Rostworowo

Na zdjęciu wnętrze dawnej bazy Rokbus. Autor: Piotr Surmiński
Fot. Piotr Surmiński

Hala warsztatowa, Rokietnica

Na zdjęciu wnętrze nowej bazy Rokbus. Autor: Piotr Stasiak
Fot. Piotr Stasiak

Hala Warsztatowa, Rostworowo

Na zdjęciu pięć pojazdów Rokbus - cztery autobusy i autokar na parkingu przed dawną bazą. Widok wieczorem, rozświetla go latarnia. Autor: Piotr Surmiński.
Fot. Piotr Surmiński

Plac manewrowy, Rokietnica

Na zdjęciu dziewięć pojazdów Rokbus - autobusy, autokary, busy na parkingu przed nową bazą. Autor: Marcin Nader
Fot. Marcin Nader

Plac manewrowy, Rostworowo

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN