Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowinie wraz z modernizacją kotłowni

Dofinansowanie do przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowinie wraz z modernizacją kotłowni” z WFOŚiGW w Poznaniu

logotyp: szary napis WFOŚiGW, na literze O zielony liść, poniżej żółto-niebiesko-zielony pasek, obok napis POZNAŃ, poniżej WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

W ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność straży pożarnych, Gmina Rokietnica w dniu 8 kwietnia 2022 r. złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu o dofinasowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowinie wraz z modernizacją kotłowni”. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Uchwałą Zarządu z dnia 28.07.2022 r., przyznał pomoc finansową w formie dotacji do kwoty 70 000,00 zł.

Dzięki dofinansowaniu zostanie przeprowadzona termomodernizacja remizy OSP
w miejscowości Mrowino, która obejmuje ocieplenie styropianem ścian, dachu, wymianę 1 szt. stolarki drzwiowej oraz wymianę źródła ciepła na nowy kocioł gazowy kondensacyjny. Cały budynek zostanie odświeżony tynkiem mineralnym. Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej budynku, co przyczyni się bezpośrednio do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji, tj. gazów cieplarnianych, do atmosfery. Zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną, a w konsekwencji pośrednio przełoży się na zmniejszenie wielkości zużycia surowców wykorzystywanych do wytwarzania energii cieplnej. Poprzez zmniejszenie energochłonności budynku obniżone zostaną koszty jego funkcjonowania. Nowy kocioł gazowy będzie bardziej efektywnie wykorzystywał paliwo gazowe, a zatem uzyskanie takiej samej temperatury wnętrza będzie wiązało się z mniejszym zużyciem gazu.

Kwota zgodna ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW z dnia 14.07.2022 r. Kwota po rozstrzygnięciu procedury zapytań ofertowych 5.09.2022 r.
Całkowita kwota przedsięwzięcia 101 900,00 zł Całkowita kwota przedsięwzięcia 101 535,53 zł
Środki Gminy Rokietnica 31 900,00 zł Środki Gminy Rokietnica 31 535,53 zł
Dofinansowanie WFOŚiGW 70 000,00 zł Dofinansowanie WFOŚiGW 70 000,00 zł

Data zakończenia przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem – 10.11.2022 r.

 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN