Rozbudowa ulicy Witkowej w Rokietnicy

Na grafice po lewej stronie biało-czerwona flaga Polski, po prawej godło Polski - na czerwonym tle biały orzeł, z głową zwróconą w prawo, ze złotą koroną, dziobem i pazurami

Zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Witkowej w Rokietnicy” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Umowa Nr 9.172/22 z dnia 29.11.2022 r. o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Witkowej w Rokietnicy” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisana pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Rokietnica.

Dofinansowanie 1 747 865,69 zł.

Całkowita wartość zadania 3 772 461,78 zł

Umowa Nr 273/2022 z 6 grudnia 2022 r. z Firmą Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Rabowicach przy ul. Świerkowej 48. Termin zakończenia przedmiotu umowy 9 miesięcy od podpisania umowy, tj. 06.09.2023 r.

Inwestycja polega na rozbudowie drogi gminnej nr 317033P (ulicy Witkowej odc. 1) w Rokietnicy od drogi powiatowej nr 2400P (ulicy Obornickiej) do istniejącego rowu melioracyjnego Sk-10 o długości 794,70 m oraz budowa drogi gminnej przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (ulicy Witkowej odc. 2) o długości 134,86m.

Planowana droga będzie miała szerokość 5 m (2 pasy ruchu), chodnik jednostronny szerokość 2 m, odseparowujący ruch pieszy od kołowego.

Budowa chodnika – 0,930 km

Odwodnienie, kolektor kanalizacji deszczowej – 0,900 km.

Zadanie obejmuje budowę wyniesionego skrzyżowania – 2 szt.

W ramach zadania zaplanowano oświetlenie energooszczędne typu LED 22 latarnie (bez wysięgnika).

Aby poprawić bezpieczeństwo, zaplanowano dwa przejścia dla pieszych.

Dodatkowo w celu spowolnienia ruchu założono dwa progi zwalniające.

Data zakończenia przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie – 31.10.2023 r.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN