Posiłek w szkole i w domu

Na plakacie na szarym tle biało-czerwona flaga Polski, obok godło Polski po prawej godło Polski - na czerwonym tle biały orzeł, z głową zwróconą w prawo, ze złotą koroną, dziobem i pazurami poniżej tekst: Dofinansowano ze środków budżetu państwa "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 r. Dofinansowanie 80 000 zł Całkowita wartość 100 000 zł W lewym dolnym rogu biały kontur orła z godła

Dofinansowanie na realizację zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r.

Gmina Rokietnica otrzymała w roku 2023 dotację na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole” polegającego na doposażeniu i poprawie standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Cerekwicy. Całkowity koszt realizacji zadania: 100000,00 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 80000,00 zł, co stanowi 80 % kosztów zadania, natomiast pozostałe 20% to wkład własny gminy.

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”– moduł 3 dotyczy wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowywania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Na grafice niebieski napis POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU. Zamiast pierwszej litery o grafika różowego talerza z białą łyżką i widelcem

 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN