KOMUNIKATY - INFORMACJE

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

KIEDY: 03/11/2016

Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych nie jest dla gmin obowiązkowa. Jednak wprowadzona ułatwia kontakt i wymianę informacji miedzy samorządem i NGO. Jest także źródłem wiedzy na temat statusu organizacji, profilu jej działalności, dotychczasowych osiągnieć oraz danych umożliwiających identyfikację.

Mapę Organizacji Pozarządowych wprowadzona została dla Gminy Rokietnica w dniu 12 stycznia 2012 roku przez Wójta Zarządzeniem Nr 2/2012 w sprawie utworzenia, aktualizowania oraz wykorzystania bazy danych o organizacjach pozarządowych. Dokonanie wpisu do Mapy aktywności nie jest dla organizacji pozarządowych obowiązkowe. Zwracamy się jednak do tych, którym zależy na wzajemnej komunikacji i współpracy o zainteresowanie się tym narzędziem i dokonanie do niego wpisu lub aktualizację już dostarczonych danych. Jesteśmy przekonani, że jej zalety będzie można docenić bardzo szybko.

 

Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 stycznia 2012 roku  >>> LINK

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!