KOMUNIKATY - INFORMACJE

Bezpłatne szkolenie „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze w procesie konsultacji publicznych”

KIEDY: 02/05/2018

PROGRAM SZKOLENIA

Poniedziałek, 21.05.2018 r.

 • 8:30  –  9:00 Rejestracja uczestników
 • 9:00  –  10:45 Blok I. Warsztat: pisanie stanowisk i opinii. Proces legislacyjny w Polsce, proces konsultacji publicznych, metody pozyskiwania opinii branżowych, metody angażowania członków w proces konsultacji publicznych, formy stanowisk i opinii.
 • 10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
 • 11:00 – 12:45 Blok I. Warsztat: prezentacja stanowisk. Prezentacja stanowisk w procesie stanowienia prawa w Polsce.
 • 12:45 – 13:30 Lunch
 • 13:30 – 15:00 Blok II. Ekonomia przedsiębiorstwa. Prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie, podstawy marketingu, prawo pracy, prawo podatkowe, praktyczną wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, przepisy BHP w przedsiębiorstwie.
 • 15:00-15:15 Przerwa kawowa
 • 15:15-17:00 Blok II. Ekonomia przedsiębiorstwa. Prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie, podstawy marketingu, prawo pracy, prawo podatkowe, praktyczną wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, przepisy BHP w przedsiębiorstwie.

Wtorek, 22.05.2018 r.

 • 9:00  –  10:45 Blok III. Prawo gospodarcze. Wsparcie przedsiębiorców w ich rozwoju; zamówienia publiczne, ochrona danych osobowych; MŚP; podatek VAT; rozliczenia podatkowe małych i średnich firm.
 • 10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
 • 11:00 – 12:45 Blok III. Prawo gospodarcze. Wsparcie przedsiębiorców w ich rozwoju; zamówienia publiczne, ochrona danych osobowych; MŚP; podatek VAT; rozliczenia podatkowe małych i średnich firm.
 • 12:45 – 13:30 Lunch
 • 13:30 – 15:00 Blok IV. Ekonomia z elementami polityki przemysłowej. Polityka mikroekonomiczna (istota podstawowych problemów praktyki mikroekonomicznej,  model funkcjonowania mikrogospodarki, rola i znaczenie polityki mikroekonomicznej, rola i znaczenie polityki gospodarczej, pojęcie polityki gospodarcze, teoria polityki gospodarczej, system analityczny polityki gospodarczej, instrumentarium polityki gospodarczej, praktyka polityki gospodarczej, dziedziny i rodzaje polityki gospodarczej, polityka gospodarcza a wyzwania cywilizacyjne). Polityka przemysłowa oraz polityki powiązane (istota, rola i znaczenie polityki przemysłowej, istota, rola
  i znaczenie polityki innowacyjnej, istota, rola i znaczenie polityki badawczo-rozwojowej.
 • 15:00-15:15 Przerwa kawowa
 • 15:15-17:00 Blok IV. Ekonomia z elementami polityki przemysłowej. Działalność Badawcza, rozwojowa i innowacyjna (geneza, istota i rodzaje innowacji, określenie poziomu gotowości technologicznej produktu/ projektu (konwersatorium + ćwiczenia),  identyfikacja działań B+R+I w przedsiębiorstwie (konwersatorium + ćwiczenia). Rola i znaczenie własności intelektualnej oraz jej sposoby ochrony w przedsiębiorstwie (istota i znaczenie własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, sposoby ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie)

Środa, 23.05.2018 r.

 • 9:00  –  10:45 Blok V. Analiza finansowa. Istota analizy i jej rola w procesie podejmowania decyzji. Główne elementy sprawozdania finansowego. Analiza wstępna: – analiza pozioma; – analiza pionowa
 • 10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
 • 11:00 – 12:45 Blok V. Analiza finansowa. Analiza wskaźnikowa – analiza płynności – analiza zadłużenia – analiza kapitału obrotowego netto – analiza rentowności
 • 12:45 – 13:30 Lunch
 • 13:30 – 15:00 Blok VI. Prawo pracy. Pojęcie i cechy stosunku pracy (nawiązanie i zmiana treści umowy o pracę, ustanie stosunku pracy)
 • 15:00-15:15 Przerwa kawowa
 • 15:15-17:00 Blok VI. Prawo pracy. Pojęcie i cechy stosunku pracy (obowiązki stron stosunku pracy, roszczenia pracownika, postępowanie sądowe)
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!