Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las

 

 

Oś priorytetowa 3 Energia

Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii  realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las”.

Lider Projektu: Gmina Suchy Las

Partner w projekcie: Gmina Rokietnica, Gmina Puszczykowo

Dofinansowanie projektu z UE: 6 419 506,00zł

Całkowita wartość projektu: 8 217 531,96zł

Data zakończenia projektu: II kwartał 2020r.


W dniu 5.07.2019 r. w Suchym Lesie, w obecności Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Wożniaka, została podpisana umowa o przyznaniu dofinansowania z WRPO 2014+ na dla partnerskiego projektu odnawialnych źródeł energii. Jego wnioskodawcami są trzy gminy: Rokietnica, Suchy Las i Puszczykowo, zaś beneficjentami – mieszkańcy.

Realizacja tego tzw. parasolowego projektu polegać będzie na montażu indywidualnych instalacji OZE na obiektach prywatnych, wybranych zgodnie z deklaracjami, złożonymi przez mieszkańców jeszcze w 2017 roku. Tak ustalone zasady konkursowe, ogłoszone i następnie zweryfikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, zakładają powstanie w trzech gminach partnerskich 351 urządzeń proekologicznych zmniejszających emisję gazów cieplarnianych i tym samym poprawiających jakość powietrza. Aż 154 z nich dotyczy mieszkańców gminy Rokietnica. 142 to panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 664 kWp służące produkcji energii elektrycznej, zaś pozostałe 12 to kolektory słoneczne czyli instalacje solarne podgrzewające ciepłą wodę użytkową.

Projekt wart ponad 8,2 mln zł, po kolejnej alokacji środków, decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego został dofinansowany kwotą ponad 6 mln zł. Oznacza to, że każda z instalacji może otrzymać wsparcie na poziomie do 85% kosztów kwalifikowanych.

W imieniu gmin partnerskich umowę z UMWW podpisał Lider projektu – Gmina Suchy Las. Ten ważny formalnie dokument oznacza otwarcie możliwości konkretnego działania, czyli przygotowania przetargu pozwalającego wyłonić wykonawcę – jednego dla wszystkich trzech gmin: Rokietnicy, Suchego Lasu i Puszczykowa. Jego zadaniem będzie m.in. zakup urządzeń OZE oraz ich montaż na obiektach wszystkich mieszkańców zakwalifikowanych do projektu.

Każdy z mieszkańców potwierdzających deklarację udziału w projekcie, złożoną już na etapie wnioskowania o środki unijne, będzie musiał podpisać ze swoją gminą umowę. Będzie ona zawierała warunki udziału w montażu instalacji OZE, w tym przede wszystkim szacunkową wartość oraz zasady i terminy wniesienia na konto gminy wkładu własnego. Kształt i brzmienie wspomnianej umowy, identycznej dla każdej z trzech gmin, jest obecnie przygotowywane. Gminy będą zapraszać mieszkańców do jej podpisywania w określonych terminach i miejscu, o czym niezwłocznie będziemy informować.

W przypadku rezygnacji któregoś z mieszkańców już zakwalifikowanych do projektu, prawo do udziału w nim będą mieli ci, których deklaracje wpisane zostały w 2017 roku na listę rezerwową. Termin zakończenia realizacji projektu został ustalony na II kwartał 2020 r.

prezentacja_projekt_OZE_lipiec_2019


OZE – projekt na finiszu

W poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie odbyło się spotkanie, podsumowujące realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las”.

Swoje podpisy pod protokołem odbioru końcowego zamówienia złożyli partnerzy projektu – gminy Rokietnica i Puszczykowo oraz jego lider – gmina Suchy Las.

Projekt skierowany był do mieszkańców gmin Rokietnica, Puszczykowo i Suchy Las. W efekcie w trzech gminach u uczestników projektu powstały 274 instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej oraz 78 kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. W samej gminie Rokietnica były to: 142 instalacje fotowoltaiczne i 29 kolektorów słonecznych.

Wykonawcą instalacji odnawialnych źródeł energii była firma Antinus.

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 8,2 mln zł, a dla samej Gminy Rokietnica – 4 420 238,64 zł. Natomiast kwota dofinansowania to ponad 6,4 mln zł, dla Gminy Rokietnica – 3 453 329,00 zł.

Na zdjęciu Zastępca Wójta Gminy Rokietnica Arkadiusz Klapiński podpisujący protokół końcowy projektu OZE.

Na zdjęciu wykonawca oraz inspektor nadzoru podpisujący protokół końcowy projektu OZE.

Na zdjęciu przedstawiciele gmin Rokietnica, Puszczykowo i Suchy Las. Zastępca Wójta Gminy Rokietnica trzyma w ręku tabliczkę z informacją o dofinansowaniu projektu.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN