Konsultacje społeczne

Mrowino: zmiana numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej – odwołane

KIEDY: 03/03/2020

W związku z wprowadzeniem Zarządzenia Wójta Gminy Rokietnica nr 28/2020 z dnia 13 marca 2020r. dotyczącym ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Gminy Rokietnica odwołuje się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino przewidzianych na okres od 23 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku.

Nowy termin przeprowadzenia konsultacji w przedmiotowej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego ustaleniu.

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 21/2020 WÓJTA GMINY ROKIETNICA z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino:

 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Mrowino w sprawie zmiany numeracji porządkowej na ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino.
 2. Konsultacje przeznaczone są dla pełnoletnich mieszkańców miejscowości Mrowino.
 3. Termin konsultacji ustala się na okres od 23 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku.
 4. Konsultacje przebiegać będą w następujących formach:
  – poprzez zamieszczenie proponowanego wariantu zmiany numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino na stronie internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE;
  – poprzez przyjmowanie opinii i uwag w formie papierowej z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, możliwego do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE. Formularz uwag do projektu zmiany numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino można złożyć w terminie od 23 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku w Biurze Obsługi Interesanta Budynek C Urzędu Gminy Rokietnica;
  – poprzez przyjmowanie opinii i uwag w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, możliwego do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE. Formularz uwag do projektu zmiany numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino można przesłać na adres ri@rokietnica.pl w terminie od 23 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku;
  – poprzez  bezpośrednie spotkanie z możliwością składania opinii i uwag, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rokietnica, Budynek A piętro I, w dniach:
  23 marca 2020 r. od godz. 16:00 do godz. 18:00,
  24 marca 2020 r. od godz. 08:00 do godz. 10:00.
 5. Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica, tablicach ogłoszeń miejscowości Mrowino, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.
 6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Urzędu Gminy Rokietnica – Dorota Błachowicz – Referat Inwestycji i Infrastruktury.
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN