Konsultacje społeczne

Mrowino: zmiana numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej

KIEDY: 20/03/2020

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 30/2020 WÓJTA GMINY ROKIETNICA z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino:

 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Mrowino w sprawie zmiany numeracji porządkowej na ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino.
 2. Konsultacje przeznaczone są dla pełnoletnich mieszkańców miejscowości Mrowino.
 3. Konsultacje przebiegać będą w następujących formach:
  – poprzez zamieszczenie proponowanego wariantu zmiany numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino na stronie internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE;
  – poprzez przyjmowanie opinii i uwag w formie papierowej z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, możliwego do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE. Formularz uwag do projektu zmiany numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino można złożyć w terminie od 23 kwietnia 2020 roku do 24 kwietnia 2020 roku w Biurze Obsługi Interesanta Budynek C Urzędu Gminy Rokietnica;
  – poprzez przyjmowanie opinii i uwag w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, możliwego do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE. Formularz uwag do projektu zmiany numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino można przesłać na adres ri@rokietnica.pl w terminie od 23 kwietnia 2020 roku do 24 kwietnia 2020 roku.
 4. Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica, tablicach ogłoszeń miejscowości Mrowino, w Biuletynie Informacji Publicznej, w czasopiśmie Gminy Rokietnica Rokickie Wiadomości oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.
 5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury – Leopold Wiorek.
 6. Z dniem 20 marca 2020r. traci moc Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 3 marca 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino.
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN