Konsultacje społeczne

Budowa skateparku

KIEDY: 15/06/2020

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 49/2020 WÓJTA GMINY ROKIETNICA z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku”:

 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Rokietnica dotyczące koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku”.
 2. Celem konsultacji jest uzyskanie informacji zwrotnej od mieszkańców Gminy Rokietnica na temat koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku”, a co za tym idzie –możliwie najlepsze dopasowanie realizowanej inwestycji do potrzeb potencjalnych użytkowników.
 3. Konsultacje rozpoczną się w dniu 29 czerwca 2020 r. i zakończą się w dniu 13 lipca 2020 r.
 4. Konsultacje odbędą się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej Gminy Rokietnica pod adresem: https://konsultacje.rokietnica.pl/konsultacje-spoleczne/c,437,budowa-skateparku.
 5. Konsultacje przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Rokietnica należących do jednej z wymienionych grup:
  a) młodzież od 14 roku życia oraz
  b) osoby dorosłe posiadające dzieci w wieku od 2 do 13 lat.
 6. Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.
 7. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Julianna Maciejewska, pracownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury w Urzędzie Gminy Rokietnica.
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN