kalendarium

KIEDY: 2021-10-19
GDZIE: remiza OSP w Rokietnicy, ul. Szkolna 18b
data publikacji: 13/10/2021

KATEGORIA: Konsultacje, Inne

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica

Chcemy Państwa ponownie zaprosić do udziału w konsultacjach społecznych. Tym razem ich tematem będzie ustalenie najważniejszych celów do realizacji.

Planujemy przeprowadzenie:

  • dwóch bezpośrednich spotkań konsultacyjnych (z limitem do 40 osób każde)
  • jednego spotkania on-line (dla maksymalnie 25 uczestników), dla tych osób, które z różnych powodów nie będą brały udziału w spotkaniach bezpośrednich.

Spotkania bezpośrednie odbędą się:

  • w budynku remizy JOSP Rokietnica, ul. Szkolna 18B w dniach 19 i 27 października.

Spotkanie on-line odbędzie się:

  • 20 października.

Wszystkie spotkania rozpoczynać się będą o godzinie 18.00.

Spotkania bezpośrednie będą podzielone na dwa bloki tematyczne.

  • Pierwsze spotkanie bezpośrednie – 19 października poświęcone będzie sprawom społecznym i ochronie środowiska.

Chcemy na nim porozmawiać z Państwem na tematy dotyczące spraw dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów oraz o otwartości społecznej na potrzeby mniejszości. Mniejszości rozumianych szeroko – osób z niepełnosprawnościami, mniejszości narodowych czy seksualnych. Porozmawiamy również o sprawach środowiska naturalnego, co możemy zrobić, by w czasie najbliższych 10 i dalszych lat, nie pogarszać stanu naszego środowiska. A być może, aktywnie poprawę środowiska wspierać.

  • Drugie spotkanie bezpośrednie (27 października), poświęcimy sprawom gospodarczym i inwestycyjnym.

Będzie to okazja, by porozmawiać o wykorzystaniu potencjału gospodarczego gminy, planowaniu przestrzennym czy priorytetach inwestycyjnych.

Spotkanie on-line będzie obejmowało wszystkie te zagadnienia w ramach jednego spotkania.

Każdy z uczestniczek i uczestników będzie miał możliwość zaprezentowania 1-minutowej wypowiedzi na temat tego, co uważa za najważniejsze wyzwanie dekady dla Gminy Rokietnica i przedstawić swoją propozycję konkretnych działań. Przewidziana jest również otwarta dyskusja po bloku prezentacji.

Formularz zgłoszeniowy

W związku z ograniczeniami pandemicznymi, ale też z racji rzetelnego przygotowania się do każdej z form zapowiedzianych konsultacji, prosimy o zgłoszenie się na poszczególne spotkania z wyprzedzeniem – maksymalnie do 10 października.

Uprzejmie prosimy o wybór formy i terminu spotkania. Sugerujemy, by osoby zgłaszające się na spotkania bezpośrednie nie zajmowały równocześnie miejsca na spotkaniu on-line.

Poniżej znajdą Państwo również kody QR do zeskanowania z urządzeń mobilnych.

Kod QR prowadzący do formularza zgłoszeniowego na spotkanie konsultacyjne dnia 19.10.2021 r. –> KLIKNIJ TUTAJ

Kod QR prowadzący do formularza zgłoszeniowego na spotkanie konsultacyjne dnia 19.10.2021 r.

 

Kod QR prowadzący do formularza zgłoszeniowego na spotkanie konsultacyjne on-line dnia 20.10.2021 r. –> KLIKNIJ TUTAJ

 

Kod QR prowadzący do formularza zgłoszeniowego na spotkanie konsultacyjne dnia 27.10.2021 r. –> KLIKNIJ TUTAJ

Jeżeli zainteresowanie udziałem w konsultacjach przekroczy możliwości technicznej organizacji spotkań wynikające z  pandemii lub innych okoliczności, rezerwujemy sobie prawo do zamiany miejsca spotkania lub zaproponowania dodatkowych terminów.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!