kalendarium

KIEDY: 2021-09-15
GDZIE: remiza OSP w Rokietnicy, ul. Szkolna 18b
data publikacji: 18/08/2021

KATEGORIA: Inne

Bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A., ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań rozpoczyna realizację na terenie wielkopolskich gmin programu pod nazwą „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowanego przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023”.

Projekt ten jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu każdy uczestnik zostaje objęty bezpłatnymi działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznymi, tj.:

  • badaniem na obecność krwi utajonej w kale,
  • powtórnym badaniem na obecność krwi utajonej w kale, w przypadku nieprawidłowego wyniku pierwszego badania,
  • bezpłatną, niewymagającą skierowania kolonoskopią w znieczuleniu, w przypadku podwójnego dodatniego wyniku na obecność krwi utajonej (łącznie z pokryciem kosztów dojazdu na badanie do Poznania).

Warunki udziału w projekcie:

  • wiek 50-74 lat (liczony po nr PESEL, a nie rocznikiem),
  • zamieszkanie na terenie Wielkopolski,
  • udział w spotkaniu edukacyjnym poprzedzającym badanie,
  • podpisanie oświadczenia o braku diagnozy i/lub leczenia z powodu choroby nowotworowej jelita grubego i/lub odbytnicy,
  • wypełnienie i podpisanie ankiety monitorowania oraz oświadczenia uczestnika projektu,
  • dostarczenie w wyznaczonym terminie próbki do badania.

Na plakacie tekst: DAJ SOBIE SZANSĘ - ZBADAJ SIĘ BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE JELITA GRUBEGO Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023 logotypy: OPEN, ludzie dla ludzi Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Wielkopolski w wieku 50 – 74 lat do udziału w profilaktyce nowotworów jelita grubego - bezpłatne badanie na obecność krwi utajonej w kale. Spotkanie edukacyjne poprzedzające badanie odbędzie się w dniu 15.09.2021 r. o godz. 17:00 w Remizie OSP ul. Szkolna 18B Odbiór przygotowanego materiału do badania nastąpi w dniu 24.09.2021 r. w godz. 09:00-12:00 w Remizie OSP ul. Szkolna 18B Warunkiem udziału w badaniu jest obecność na spotkaniu edukacyjnym, posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości, uzupełnienie i podpisanie ankiety monitorowania oraz oświadczenia uczestnika projektu, a także osobiste oddanie próbki do badania w wyznaczonym terminie. Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu edukacyjnym, a sprawują opiekę nad osobą zależną, mogą skorzystać z bezpłatnej opieki pielęgniarskiej dla tej osoby zapewnianej w ramach programu. W ramach programu prowadzona jest również edukacja indywidualna w siedzibie OPEN przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 w Poznaniu. Więcej szczegółów na temat badań oraz informacji o profilaktyce raka jelita grubego na stronie www.badaniaopen.pl logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!