E-urzędy w powiatach poznańskim i gnieźnieńskim

Projekt partnerski pt. „E-urzędy w powiatach poznańskim i gnieźnieńskim” jest realizowany od 01.04.2018r. do 30.06.2019r. wspólnie przez następujące instytucje:

 1. MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący
 2. Gmina Czerwonak
 3. Gmina Gniezno
 4. Gmina Kłecko
 5. Gmina Murowana Goślina
 6. Gmina Rokietnica
 7. Centrum Wspierania Administracji Pro Publico sp. z o.o. S.K.A
 8. Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”

Wartość projektu wynosi:  998 238,75 PLN, a dofinansowanie projektu z UE  840 438,75 PLN

Szacowana kwota zadań dla Gminy Rokietnica to: 163 112,00 PLN

Cel projektu

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 5 Urzędach JST Gmina Czerwonak, Gmina Gniezno, Gmina Kłecko, Gmina Murowana Goślina, Gmina Rokietnica z 2 powiatów woj. wielkopolskiego (poznański, gnieźnieński), objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji 115 kadr w ramach 6 zadań do 30.06.2019 r.”

Zadania zaplanowane w projekcie:

 1. Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat w urzędach JST, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 5 urzędach JST
 2. Wdrożenie rozwiązań w 5 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje
 3. Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 5 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta
 4. Doskonalenie kompetencji 25 kadr z 5 urzędów JST w obszarze podatków i opłat
 5. Doskonalenie kompetencji 26 kadr z 5 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami
 6. Doskonalenie kompetencji 64 kadr z 5 urzędów JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN