Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

W dniu 14 lutego 2022r. otrzymaliśmy oficjalną informację o przyznanym dofinasowaniu w kwocie 352 500,00 zł do zakupu 141 laptopów z programu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Celem ogłoszonego jesienią ubiegłego roku programu jest wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Ma on polegać na dostępie do sprzętu komputerowego i do internetu, wyeliminowaniu ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowaniu nierówności między gminami popegeerowskimi a pozostałymi.

Nabór był prowadzony od 4 października do 5 listopada 2021 r. Przygotowany w Urzędzie Gminy Rokietnica wniosek na 151 laptopów został złożony do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Z początkiem grudnia 2021 r. zostaliśmy zobligowani do weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach mieszkańców chociaż pierwotnie, w dokumentacji konkursowej, takiego obowiązku nie przewidziano. Termin wyznaczono na 16 grudnia 2021 r. Ostatecznie pozytywnie zweryfikowanych zostało 141 oświadczeń mieszkańców.

Podpisanie umowy ma nastąpić niebawem. Dopiero wówczas będziemy mogli rozpocząć procedurę przetargową na zakup 141 laptopów.

Po wyłonieniu dostawcy sprzętu i jego faktycznym zakupie, laptopy zostaną przekazane rodzicom lub pełnoletnim uczniom na własność na podstawie zawartych porozumień.

Przedsięwzięcie jest w 100% dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 – ReactEU w ramach programu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Jednocześnie informujemy, iż zmieniony został § 4 ust. 3 regulaminu, w którym określono dopuszczalne ceny za zakupiony dla dzieci sprzęt komputerowy. Niestety – przewidziana pierwotnie kwota 3,5 tys. zł na zakup komputera stacjonarnego została obniżona aż o 1000,00 zł. Oznacza to, że zakupiony w ramach projektu sprzęt nie będzie mógł być droższy niż 2,5 tys. zł.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN