BEZPIECZNA GMINA – BEZPIECZNY MIESZKANIEC

W ramach zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie poznańskim powstał pilotowany przez Policję projekt prewencyjny „Bezpieczna gmina – Bezpieczny mieszkaniec”.

Działania, realizujące jego założenia prowadzone są również na terenie gminy Rokietnica. Utworzony został zespół ds. bezpieczeństwa. Tworzą go przedstawiciele policji, gminy i straży pożarnej. Podczas regularnych spotkań zespołu, odbywających się raz na dwa miesiące, a w razie ewentualnych nagłych potrzeb bezzwłocznie, analizowane są bieżące wydarzenia gminne, zdarzenia kryminalne i inne związane z bezpieczeństwem, a także ustalane są konkretne działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców.

Aby ułatwić komunikację z zespołem, utworzono specjalny adres internetowy „bezpieczna.gmina.tarnowo-podgorne@po.policja.gov.pl”, pod który można przysyłać opisy nurtujących obywateli problemów. Nadsyłane zagadnienia nie muszą dotyczyć ściśle tematyki „policyjnej”. Mogą to być także sprawy związane np. oznakowaniem dróg, porządkiem na terenie gminy, aktualnymi wydarzeniami, itp.

Powołany zespół będzie weryfikować nadsyłane problemy i, po analizie, realizować wypracowane rozwiązania.

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu. Państwa uwagi będą dla nas bardzo cenne.


Zabezpieczenie mienia w okresie świątecznym

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN