Aktualności

Zmiana sposobu składania wniosków do planów zagospodarowania

data publikacji: 28/11/2023

KATEGORIA: Pozostałe

Uwaga, od dnia 28 listopada 2023 roku wszelkie pisma dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego należy składać wyłącznie na urzędowym druku, określonym w drodze Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 2509)

Dnia 28 listopada 2023 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. Rozporządzenie określa wzór formularza zwanego „formularzem pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego”, na którym składa się:

  • wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego,
  • uwagę do projektu aktu planowania przestrzennego,
  • wniosek o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego.

– w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.).

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN