Aktualności

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KIEKRZ – PAWŁOWICE

data publikacji: 23/10/2023

KATEGORIA: Komunikaty

Uwaga, zmianie uległa godzina spotkania i miejsce.

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KIEKRZ – PAWŁOWICE

Na podstawie §11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa  na dzień 30 października 2023 r., godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Rokietnicy (ul. Trakt Napoleoński 16) odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Kiekrz – Pawłowice.

Do udziału w zebraniu zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 10 proc. osób uprawnionych do głosowania – stałych mieszkańców Sołectwa.

O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się niezbędnego kworum, wyznacza się nowy termin Zebrania w tym samym dniu i miejscu o godz. 18:15.

Uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie w drugim terminie będą miały moc obowiązującą bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

Porządek zebrania

  1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego. Powitanie mieszkańców i przybyłych gości.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  4. Przedstawienie propozycji zmiany przeznaczenia funduszy sołeckich na 2023 r.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

INFORMACJA: W celu zmiany przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN