Aktualności

Zawieszenie do odwołania bezpośredniej obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Poznaniu

data publikacji: 14/04/2020

KATEGORIA: Komunikaty

Starosta Poznański podtrzymuje decyzję o zawieszeniu do odwołania bezpośredniej obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W związku z tym zachęca do kontaktu telefonicznego, mailowego, poprzez epuap oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Punkt informacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu czynny pod nr telefonu: 61 8410 500.

W przypadku wydziałów odwiedzanych najczęściej, informacje można uzyskać pod dedykowanymi numerami telefonów:

– Kontakt z pracownikami Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej możliwy będzie pod nr telefonów: 61 8410 504, 61 8410 517. Bez zmian, w godzinach od 11 do 13, pozostaje kontakt do inspektorów prowadzących postępowania administracyjne.

– Kontakt z pracownikami Wydziału Komunikacji i Transportu możliwy będzie pod nr telefonów: 61 8410 748, 61 8410 600, 61 8410 538.

– Kontakt z pracownikami Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej możliwy będzie pod nr telefonów:
1. obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych: 61 8410 621,
2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: 61 8410 783,
3. obsługa wniosków o wydanie wypisów i wyrysów oraz udostępnianie mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej i dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 61 8410 630.

Wznowione zostają narady koordynacyjne drogą elektroniczną.

– Kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr telefonu: 61 8410 552.

– Kontakt z pracownikami Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności pod nr telefonu: 61 2228 859.

– Ponadto w terminie od 1 kwietnia 2020 roku do odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostają odwołane. Szczegóły na www.bip.powiat.poznan.pl/3588,nieodplatna-pomoc-prawna

Numery telefonów do poszczególnych wydziałów dostępne są na www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz bieżącego śledzenia stron internetowych, na których są zamieszczane aktualne informacje.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!