Aktualności

Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Krzyszkowo

data publikacji: 28/07/2021

KATEGORIA: Sołectwa

Wójt Gminy Rokietnica- Bartosz Derech i Skarbnik Gminy Rokietnica – Katarzyna Paulus w dniu 22 lipca 2021 roku podpisali umowę z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego – Krzysztofem Grabowskim na kwotę 50 000,00 zł. w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

Dofinasowanie otrzymało Sołectwo Krzyszkowo na projekt pn. „Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Krzyszkowo”.

W tegorocznej XI już edycji konkursu, złożono 284 projekty, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z regulaminem konkursu. 21 czerwca 2021 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą wyraził zgodę na udzielenie dotacji dla 137 projektów.
Projekt Krzyszkowa znalazł się na 3 miejscu listy rankingowej konkursu zdobywając 78 punktów.

W efekcie realizacji projektu, osiągnięte będą cele:

– zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
– poprawa estetyki wsi,
– stworzenie miejsca rekreacji w centrum Krzyszkowa,
– podniesienie jakości życia mieszkańców na terenie wiejskim,
– zagospodarowanie i stworzenie terenu o dużej wartości poznawczej wpływającej na rozwój młodego pokolenia poprzez stymulację sensoryczną i terapię zabawą,
– integracja społeczności lokalnej.

Projekt pn. „Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Krzyszkowo” będzie dysponował ogrodem sensorycznym z wyodrębnionymi strefami aktywności, które będą odpowiadały poszczególnym zmysłom: wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku, grawitacji i równowagi oraz ruchu. Spacer w ogrodzie zmysłów rozpoczniemy od sfery wzrokowej, gdzie pojawi się ogrodzenie imitujące kredki oraz kolorowe pergole i donice. Dobrana odpowiednio roślinność swą barwą pobudzi zmysł wzroku. Zmysł słuchu stymulowany będzie szumem wody wypływającej z małej fontanny oraz śpiewem ptaków zamieszkujących pobliskie drzewa lub odwiedzających karmniki. Zgromadzone przedmioty na panelach manipulacyjnych zapewnią także różnorodne doznania słuchowe. Przebywanie pod lipami, wśród pachnących ziół i roślinności zgromadzonej z wiejskich ogrodów pobudzi zmysł smaku i powonienia oraz zapewni chwilę ciszy, odpoczynku i wytchnienia. Atrakcją dla dzieci i dorosłych będzie ścieżka sensoryczna stymulująca zmysł dotyku. Zostanie ona utworzona z odcinków nawierzchni wyłożonych różnymi strukturami – kostka brukowa, drewno, kora, kamienie, piasek oraz trawa. Atrakcyjność ścieżki zapewni plenerowa gra w klasy, która rozwinie dziecięcą wyobraźnię. Przy sprzyjającej pogodzie, dzieci będą mogły pokonywać ścieżkę boso stymulując zmysł dotyku.

 

Doposażony w specjalistyczny sprzęt teren, umożliwi osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich odwiedzanie tego miejsca. Bezpieczna ścieżka pozwoli dzieciom ze specjalnymi potrzebami na korzystanie ze sprzętu ruchowo – zmysłowego zgromadzonego w ogrodzie, w którym będą wspólnie się bawić z rówieśnikami. Dzięki takim warunkom zapewnimy integracyjną zabawę dla wszystkich dzieci przy jednoczesnym stymulowaniu ich zmysłów. W ogrodzie ważną rolę pełnić będzie czytelna komunikacja. Pojawią się tablice wskazujące kierunek spaceru i informujące o wpływie poszczególnych zmysłów na rozwój zwłaszcza najmłodszych mieszkańców. Zawarte będą także treści opisujące roślinność zgromadzoną z lokalnych wiejskich ogrodów, którą zagospodarowany będzie ogród sensoryczny.

Ogród sensoryczny stanie się atrakcyjnym miejscem zapewniającym realizację różnych form spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu dla wszystkich mieszkańców.

 

Całkowita wartość projektu:       135 000,00 zł
Dotacja UMWW:                               50 000,00 zł
Wkład finansowy gminy:                55 000,00 zł
Fundusz sołecki:                                30 000,00 zł

na zdjęciu widać tabliczkę informującą o projekcie pt.: Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego oraz placu zabaw" w sołectwie Krzyszkowo, dofinansowanym z programu "Pięknieje wielkopolska wieś".

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!