Aktualności

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

data publikacji: 16/11/2022

KATEGORIA: Komunikaty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy w związku ze zmianami w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym  i ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw informuje, że ponowny wniosek o wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych do dnia 30 listopada 2022 roku mogą złożyć osoby, którym wcześniej odmówiono przyznania w/w dodatków lub ich wniosek pozostał bez rozpatrzenia z następujących powodów:

  1. w sytuacji, gdy pod jednym adresem zamieszkiwało więcej niż jedno gospodarstwo domowe i nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych (zamieszkujących pod tym samym adresem w odrębnych lokalach),
  2. w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, którym jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG lub kocioł olejowy, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku.

 

Stan faktyczny uprawniający do otrzymania dodatku węglowego w powyższych sytuacjach zostanie ustalony w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

 

Rafał Michalski

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rokietnicy

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN