Aktualności

Unia nadziei, wartości, otwartych granic i prorozwojowych programów – dziękujemy za 20 lat w UE!

data publikacji: 30/04/2024

KATEGORIA: Okolicznościowe

1 maja 2024 r. świętujemy 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Razem z Polską, do grona państw członkowskich, dołączyły wówczas Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Akcesja do UE poprzedzona była długotrwałym procesem negocjacyjnym. Ustalane były warunki i realizowane konkretne kroki. Ich początek datuje się na rok 1988, jednak dopiero po zmianach ustrojowych w Polsce w 1989 r., nabrały one kształtu i właściwego tempa.

Unia Europejska – co po 20 latach członkostwa jest dla nas najcenniejsze?

  • Świadomość bycia wspólnotą ludzi, dla których ważne jest zachowanie pokoju, dbanie o zrównoważony rozwój oraz umożliwianie dostępu do wspólnych zasobów, takich jak bezpieczeństwo, surowce, nauka czy kultura.
  • Człowieczeństwo, poczucie odpowiedzialności za siebie, swoje państwo i pozostałych członków Unii Europejskiej oraz praca nad świadomością obywateli Unii i walka z wszelką dyskryminacją.
  • Najważniejsze unijne słowa to: wspólnota, otwartość, umowne granice, rozwój, postęp, wartości, tolerancja i praworządność.

Gmina Rokietnica w UE 2004 – 2024

  • Wzięliśmy udział w ponad 70 projektach inwestycyjnych, edukacyjnych, społecznych, ekologicznych, w tym przedakcesyjnym SAPARDzie, z którego pozyskaliśmy ponad 1,5 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Rokietnicy wraz z przyłączami;
  • Fundusze na rozbudowę szkół: dwukrotnie w Rokietnicy (dawne Gimnazjum), Cerekwicy (Fabryka Ekologów), termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (szkoły w Rokietnicy, Napachaniu, świetlica w Żydowie) oraz place zabaw i małą architekturę;
  • Projekt OZE umożliwiający instalację paneli FV oraz kolektorów słonecznych na domach mieszkańców o dofinansowaniu na poziomie ponad 3,2 mln zł;
  • Największy Projekt Węzła Przesiadkowego Rokietnica wraz z przebudową dróg w centrum Rokietnicy, budową bazy ROKBUS i zakupem autobusów o wartości ponad 33 mln zł;
  • Ponad 27 mln zł środków unijnych pozyskanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych na budowę kanalizacji praktycznie we wszystkich miejscowościach Gminy Rokietnica, wodociągów, rozbudowę oczyszczalni ścieków, PSZOK w Bytkowie, zakup śmieciarek;
  • Blisko 65 mln zł łącznie uzyskanych środków unijnych.

 DZIĘKUJEMY!

zdjęcie przedstawia Flagę Unii Europejskiej, na granatowym tle widać złote gwiazdy ułożone w okręg

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN