Aktualności

Ul. Jaśminowa (II etap), Daglezjowa i Jodłowa w Rokietnicy będą mieć asfaltową nawierzchnię

data publikacji: 08/06/2022

KATEGORIA: Pozostałe

Gminie Rokietnica zostały przyznane środki z programu Polski Ład.

Do II edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład samorządy składały wnioski od 28 grudnia 2021 r. do 11 marca 2022 r. Każda z jednostek mogła przygotować maksimum trzy projekty: do 65 mln zł, do 30 mln zł i do 5 mln zł dofinansowania. Wniosek o najniższym limicie dofinansowania – do 5 mln zł, był przy tym obowiązkowy. Zakres możliwych do zrealizowania przedsięwzięć w ramach II edycji programu został ograniczony do 36 typów inwestycjach podzielonych na IV grupy o zróżnicowanym poziomie dofinansowania: do 95%, do 90%, do 85%, do 80% wartości inwestycji.

Gmina Rokietnica złożyła 2 wnioski 14 lutego 2022 r. – w pierwszym z ustalonych terminów. Jeden dotyczył rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rokietnicy (inwestycja o wartości 24 mln zł), zaś drugi, ten obowiązkowy –  budowy dróg na tzw. osiedlu Parkowym w Rokietnicy. Dla inwestycji o przewidywanej wartości 5 mln zł zawnioskowaliśmy o dofinansowanie w wysokości 4,75 mln zł.

Na wyniki II edycji naboru wniosków trzeba było dość długo czekać. Ogłoszono je bowiem dopiero 30 maja 2022 r. Zgodnie z przyjętym regulaminem, o przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów w oparciu o rekomendację komisji powołanej przy jego Kancelarii. Wśród rozdysponowanych w skali całego kraju 30 mld złotych przeznaczonych na 5 tys. inwestycji, najwięcej środków przyznanych zostało na inwestycje drogowe, potem wodno-kanalizacyjne oraz na infrastrukturę sportową.

Gminie Rokietnica przyznane zostały środki tylko na jeden projekt – budowę ul. Jaśminowej (II etap), Daglezjowej i Jodłowej w Rokietnicy. Uzyskana maksymalna kwota dofinansowania to 4,75 mln zł. Ponieważ wniosek dotyczył inwestycji drogowej, która zaliczana jest w programie Polski Ład do I grupy priorytetowej, przedsięwzięcie na os. Parkowym w Rokietnicy będzie wymagać stosunkowo najmniejszego zaangażowania środków z budżetu gminy. Oczywiście ostateczna kwota zależeć będzie od wyniku przetargu, który wyłoni wykonawcę. By móc go ogłosić, musimy poczekać na przyznanie tzw. promesy wstępnej przez Bank Gospodarstwa Krajowego – operatora programu rządowego. Czas oczekiwania w poprzedniej edycji wynosił ok. miesiąca. Chcielibyśmy móc przystąpić do budowy dróg na os. Parkowym jak najszybciej. Jednak, kiedy to się stanie, zależy najpierw od terminu otrzymania wspomnianej promesy, a potem od rynku wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty i realizacją całego zadania. Jej zakończenie planujemy do końca kwietnia przyszłego roku.

Łączna długość wybudowanych dróg na osiedlu Parkowym wyniesie ok. 1 km. Jezdnie o szerokości 5 m będą posiadać nawierzchnię asfaltową. Każdy z odcinków będzie odwodniony i wyposażony w chodnik oraz oświetlenie z oprawami LED. W trosce o bezpieczeństwo, wszystkie skrzyżowania wykonane zostaną w formie wyniesionej z betonowej kostki brukowej.

Gmina Rokietnica oczekuje również na rozstrzygnięcie III edycji programu Polski Ład przeznaczonej dla inwestycji realizowanych na terenie miejscowości, w których funkcjonowały kiedyś PGR-y. Złożone wnioski dotyczą budowy ciągu pieszo-rowerowego z Rokietnicy do Mrowina oraz modernizacji drogi w miejscowości Dalekie wraz z połączeniem z Mrowinem. Możliwa do uzyskania kwota dofinansowania to prawie 5,6 mln zł.

Danuta Potrawiak

Sekretarz Gminy Rokietnica

Ulica Jaśminowa

Ulica Jaśminowa

Ulica Daglezjowa

Na zdjęciu widać ulicę Daglezjową w Rokietnicy - droga gruntowa - skrzyżowanie z gruntową ulicą Jaśminową. Po lewej stronie na rogu skrzyżowania stoi słup z oznaczeniami ulic, w prawym dolnym rogu widoczny fragment pasa zieleni. Po prawej stronie drogi widać żywopłoty i ogrodzenia domów, po lewej stronie - domy jednorodzinne z drzewami, żywopłotami. Przy poboczach stoją zaparkowane auta oraz stoi kontener na gruz. Po lewej stronie skrzyżowania widoczna kałuża.

Ulica Daglezjowa

Na zdjęciu widać ulicę Jodłową w Rokietnicy - droga gruntowa - po lewej zakręt w ulicę Daglezjową. Po lewej stronie widać ogrodzone plotami i/lub żywopłotami domy jednorodzinne; po prawej płoty a za nimi mniejsze drzewa. W oddali widoczne większe drzewa. Po obu stronach drogi - pasy zieleni. Na lewym poboczu zaparkowany biały samochód.

Ulica Jodłowa

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!