Aktualności

Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach

data publikacji: 03/01/2019

KATEGORIA: Pozostałe

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 2-19 stycznia br. na terenie gminy Rokietnica, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach.

Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w IV kwartale 2018 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.

Wywiad ankietowy zostanie przeprowadzony przez ankietera statystycznego, posiadającego legitymację wydaną przez właściwy urząd statystyczny. W przypadku wątpliwości, tożsamość ankieterów można potwierdzić kontaktując się z pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!