Aktualności

Trwa nabór do Młodzieżowej Rady Gminy

data publikacji: 22/11/2023

KATEGORIA: Komunikaty

Komisja wyborcza, powołana pod koniec października 2023 r. uchwałą Rady Gminy Rokietnica, ogłosiła nabór kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica. Termin upływa 13 grudnia 2023 r.!

Kto może zostać Radnym Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica?

  1. mieszkaniec Gminy Rokietnica, który najpóźniej w dniu 31 grudnia 2023 roku ukończy 13 lat i nie przekroczy 19 roku życia
  2. złoży do 13 grudnia 2023 roku wymagane dokumenty:
  • formularz zgłoszeniowy;
  • rekomendację samorządu uczniowskiego szkoły, której kandydat jest uczniem lub samorządu studenckiego uczelni, której jest studentem lub organizacji pozarządowej z terenu Gminy Rokietnica, w której działalność jest zaangażowany;
  • zgodę na kandydowanie oraz sprawowanie mandatu Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica – w przypadku kandydata niepełnoletniego wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznienie koniecznych informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym – w przypadku kandydata niepełnoletniego wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Gdzie dostarczyć swoje zgłoszenie?

Należy je podpisać (własnoręcznie, a w przypadku osoby niepełnoletniej – podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna), umieścić w kopercie i:

  • przesłać do 13 grudnia 2023 roku na adres: Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowa Rada Gminy Rokietnica”) – decyduje data stempla pocztowego
  • lub złożyć do 13 grudnia 2023 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Rokietnica w zamkniętej kopercie (z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowa Rada Gminy Rokietnica”). Koperty nie trzeba przynieść osobiście – może to zrobić np. ktoś z rodziny, znajomy, sąsiad, kolega – ważne, żeby została opatrzona pieczęcią wpływu w Urzędzie najpóźniej w dniu 13 grudnia 2023 r.

Nie wiesz wszystkiego? – zawsze możesz zapytać!

W Urzędzie Gminy Rokietnica cały czas działa e-mail: mrg@rokietnica.pl oraz telefon: (61) 10 22 540

na plakacie widać, w górnej części zdjęcie z uśmiechniętymi, młodymi osobami, część z nim trzyma ręce uniesione. Poniżej jest napis nabór kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy wraz z informacjami, jak można się zgłosić za pośrednictwem odpowiedniego formularza oraz z kim i gdzie się skontaktować jeżeli pojawią się pytania. Na dole plakatu, po prawej stronie jest widoczny stempel w kolorze czerwonym z informacją To jest Twój czas!. Po lewej stronie jest widoczny logotyp gminy Rokietnica, w kolorze zielony i żółtym, romb z napisem obok Rokietnica Gmina Perspektyw. Na dole, na środku kod QR.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN