Aktualności

Terminarz zebrań wiejskich

data publikacji: 25/03/2022

KATEGORIA: Sołectwa

L .P. SOŁECTWO DATA ZEBRANIA MIEJSCE ZEBRANIA GODZINA
1 Rokietnica 1.04.2022 r. Szkoła Podstawowa w Rokietnicy (ul. Trakt Napoleoński 16) 18:00
2 Sobota-Bytkowo 7.04.2022 r. sala sesyjna Urzędu Gminy Rokietnica 18:00
3 Kiekrz-Pawłowice 19.04.2022 r. świetlica w Kiekrzu 18:00
4 Przybroda 25.04.2022 r. świetlica wiejska w Przybrodzie 18:00
5 Kobylniki 27.04.2022 r. świetlica wiejska w Napachaniu 18:00
6 Krzyszkowo 28.04.2022 r. świetlica wiejska w Krzyszkowie 18:00
7 Starzyny-Rogierówko 5.05.2022 r. sala sesyjna Urzędu Gminy Rokietnica 18:00
8 Żydowo-Rostworowo 9.05.2022 r. salka parafialna w Żydowie 18:00
9 Mrowino-Cerekwica 11.05.2022 r. Szkoła Podstawowa w Cerekwicy 18:00
10 Napachanie-Dalekie 12.05.2022 r. świetlica wiejska w Napachaniu 18:00

Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 10 proc. osób uprawnionych do głosowania – stałych mieszkańców Sołectwa.

O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się niezbędnego kworum, wyznacza się nowy termin Zebrania w tym samym dniu i miejscu o godz. 18:15.

Uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie w drugim terminie będą miały moc obowiązującą bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

Porządek zebrania

  1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego. Powitanie mieszkańców i przybyłych gości.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  4. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2021 rok.
  5. Podział środków finansowych Sołectwa na 2022 rok.

[zał. nr 9 do Uchwały Rady Gminy Rokietnica Nr XLVI/393/2021 w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2022 rok]

  1. Przedstawienie przez Wójta Gminy podsumowania za 2021 rok oraz bieżących zagadnień.
  2. Wolne głosy i wnioski.
  3. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!