Aktualności

Terminarz zebrań wiejskich

data publikacji: 13/01/2020

KATEGORIA: Sołectwa

Zebrania wiejskie 2020

L .P. SOŁECTWO DATA ZEBRANIA MIEJSCE ZEBRANIA GODZINA
1 NAPACHANIE-DALEKIE 17.01.2020 r. ŚWIETLICA WIEJSKA W NAPACHANIU 18:00
2 KIEKRZ-PAWŁOWICE 21.01.2020 r. DOM PARAFIALNY ARKA W KIEKRZU 18:00
3 STARZYNY-ROGIERÓWKO 22.01.2020 r. SALA SESYJNA UG ROKIETNICA 18:00
4 KOBYLNIKI 24.01.2020 r. ŚWIETLICA WIEJSKA W KOBYLNIKACH 18:00
5 SOBOTA-BYTKOWO 11.02.2020 r. SALA SESYJNA UG ROKIETNICA 18:00
6 ŻYDOWO-ROSTWOROWO 13.02.2020 r. ŚWIETLICA WIEJSKA W ŻYDOWIE 18:00
7 MROWINO-CEREKWICA 19.02.2020 r. ŚWIETLICA WIEJSKA W CEREKWICY 18:00
8 PRZYBRODA 21.02.2020 r. ŚWIETLICA WIEJSKA W PRZYBRODZIE 18:00
9 KRZYSZKOWO 27.02.2020 r. ŚWIETLICA WIEJSKA W KRZYSZKOWIE 18:00
10 ROKIETNICA 28.02.2020 r. SZKOŁA PODSTAWOWA (UL. TRAKT NAPOLEOŃSKI 16) 18:00

Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 10 proc. osób uprawnionych do głosowania – stałych mieszkańców Sołectwa.

O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się niezbędnego kworum, wyznacza się nowy termin Zebrania w tym samym dniu i miejscu o godz. 18:15.

Uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie w drugim terminie będą miały moc obowiązującą bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

Porządek zebrania

  1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego. Powitanie mieszkańców i przybyłych gości.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  4. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019 rok.
  5. Podział środków finansowych Sołectwa na 2020 rok.

[zał. nr 9 do Uchwały Rady Gminy Rokietnica Nr XVII/155/2019 w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2020 rok]

  1. Przedstawienie przez Wójta Gminy podsumowania za 2019 rok oraz bieżących zagadnień.
  2. Wolne głosy i wnioski.
  3. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!