Aktualności

Rozbudowa pasa drogowego ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie chodnika

data publikacji: 22/06/2021

KATEGORIA: Inwestycje

Dofinansowanie uzyskano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

  • Nazwa projektu: „Rozbudowa pasa drogowego ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie chodnika”
  • Kwota dofinansowania: 1 113 765,00 zł 
  • Całkowita wartość inwestycji: 2 423 653,50 zł
  • Okres realizacji inwestycji: od 1.06.2020 r. do 27.04.2021 r.
  • Cele projektu oraz planowane efekty:

Cele: 

1. Nowo rozbudowywany pas drogowy ul. Poznańskiej w Kiekrzu ma bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S11 na „Węźle Rokietnica”, które pozwala mieszkańcom gminy na szybkie połączenie z Autostradą A2 (Węzeł Poznań-Zachód) oraz z Węzłem Poznań-Północ (Złotkowo) – stanowiącym wylot w kierunku Koszalina. Ponadto ul. Poznańska krzyżuje się z 10 drogami gminnymi, ul. Starzyńską, Rynkową, Ptasią, Letnią, Wiatraczną, Wierzbową, Szkutniczą, Krótką, Wczasową w Kiekrzu oraz ul. Polną w Rogierówku.

2. Poprawa bezpieczeństwa dzieci, pieszych, rowerzystów oraz kierowców przemieszczających się ulicą Poznańską szczególne od zjazdu z drogi ekspresowej S11 w kierunku Poznania-Kiekrza
i pojazdów dojeżdżających do węzła.

3. Wybudowany chodnik pozwala pieszym bezpieczne dotrzeć do przystanku komunikacji autobusowej zlokalizowanego w odległości około 10 m od ul. Poznańskiej w Kiekrzu oraz umożliwia im na łatwiejszy dostęp do obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Rokietnica, w tym usług edukacyjnych, kulturalnych i zdrowotnych.

4. Poprawa bezpieczeństwa osób uprawiających sport, osób spacerujących, amatorów nordic walking, którzy korzystają często z chodnika na ul. Poznańskiej w Kiekrzu po zmroku, w warunkach mocno ograniczonej widoczności, a wybudowany chodnik znacznie poprawił ich bezpieczeństwo oraz stanowi istotne połączenie z istniejącym chodnikiem na ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy.

5. Wybudowany chodnik i oświetlenie na całej długości w pełni zabezpieczył obsługę komunikacji pieszej, szczególnie dzieci przemieszczających się do szkół w Rokietnicy i w poznańskiej części Kiekrza, natomiast pojazdom mechanicznym pozwolił na bardziej komfortowe poruszanie się po drodze.

6. Poprzez wybudowaną kanalizację deszczową poprawiła się jakość życia mieszkańców, którzy już nie są sukcesywnie zalewani podczas intensywnych opadów i roztopów.

7. Wybudowane nowoczesne oświetlenie typu LED spowodowało znaczne zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Efekty: Rozbudowano pas drogi gminnej ul. Poznańskiej w miejscowości Kiekrz poprzez budowę chodnika, kanalizacji deszczowej oraz energooszczędnego oświetlenia typu LED na odcinku 2,173 km.

Zdjęcia z inwestycji:

Stan drogi przed inwestycją

Na zdjęciu widoczna ul. Poznańska w Kiekrzu przed inwestycją. Na drodze poboczu duża kałuża wody sięgająca płotu posesji i skrzynek prądowych. Dalej widoczny znak drogowy z zakazem wjazdu pojazdów o wadze powyżej 5 ton, kosz na śmieci, fragment drogi asfaltowej i płot innej posesji.

Na zdjęciu widoczna ul. Poznańska w Kiekrzu przed inwestycją. Na drodze poboczu duża kałuża wody sięgająca wierzb, fragment drogi asfaltowej. W oddali płoty innych posesji.

Prace wykonawcze

 Na zdjęciu widoczna jest rura wkopywana w pobocze drogi. Po lewej stronie widoczna ulica, po prawej trawa i krzaki.

Na zdjęciu ul. Poznańska w Kiekrzu w trakcie budowy. Po prawej stronie krawężnik, za nim krawężnik, narzędzia, drzewa i płot betonowy.

Na zdjęciu ul. Poznańska w Kiekrzu w trakcie budowy. Po lewej stronie droga asfaltowa, po prawej chodnik oddzielone pasem ze studzienkami kanalizacyjnymi. Po prawej drzewa, po lewej budynki.

Stan drogi po inwestycji

Na zdjęciu ul. Poznańska w Kiekrzu. Po lewej stronie tablica informująca o inwestycji i dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych, dalej drzewa i ogrodzenie. Po prawej stronie drogi asfaltowej chodnik, dalej ogrodzenia posesji.

Na zdjęciu ul. Poznańska w Kiekrzu. Po lewej stronie drogi asfaltowej chodnik, dalej ogrodzenia, drzewa i lampa uliczna. Po prawej stronie drogi pole, budynki i drzewa.

 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!