Aktualności

Rokietnica samorządem społecznie odpowiedzialnym

data publikacji: 12/09/2022

KATEGORIA: Pozostałe

W piątek 9 września 2022 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Konkursie Samorząd Społecznie Odpowiedzialny w subregionie poznańskim, w którym wygrała Gmina Rokietnica.

Była to trzecia edycja konkursu organizowanego przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Nagrodę otrzymała również Gmina Komorniki. Jak napisała na swoim profilu na Facebooku Fundacja Barka: „Obie gminy charakteryzują się wielkim zaangażowaniem w rozwój sektora ekonomii społecznej i bardzo efektywnie realizują politykę społeczną, kierując się dobrem osób najsłabszych i z różnych względów odsuniętych na ubocze swojej małej społeczności lokalnej. Obserwujemy, że dzięki podejmowanym działaniom, poprzez zaangażowanie i odważne decyzje samorządów, zdecydowanie poprawiła się sytuacja konkretnych osób i przetarto ścieżki włączających form pomocy.

Konkurs swoim patronatem objęła pani Paulina Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Zdjęcie dyplomu. U góry rycina miasta, poniżej napis: "Honorowy Tytuł Samorząd Społecznie Odpowiedzialny za rok 2022 dla Gminy Rokietnica za kształtowanie wspólnoty włączającej poprzez budowanie partnerstwa lokalnego, wspieranie przedsiębiorstw społecznych w oparciu o wartości solidaryzmu, współpracy i wzajemności, stosowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych." Poniżej podpisy Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Przewodniczącej Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka.  Na dole logotypy Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Dyplom na sinym tle.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!