Aktualności

Pomoc dla obywateli Ukrainy

data publikacji: 25/02/2022

KATEGORIA: Ukraina

W związku z wojną na Ukrainie pojawia się wiele propozycji pomocy. Warto wiedzieć jakie instytucje powstały po to, by nieść ją w sposób profesjonalny. Jeśli chcemy mieć pewność, że nasze wsparcie będzie rzetelnie wykorzystane, a zakupione czy przekazane rzeczy faktycznie niezbędne, wesprzyjmy:

Polski Czerwony Krzyż

Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”. Na stronie jest również informacja, co PCK zbiera dla uchodźców.

https://pck.pl/zbiorka-darow-rzeczowych-dla-cuhcodzcow-z-ukrainy/

Polską Akcję Humanitarną

Wpłaty dokonuje się przez stronę, do której adres podajemy poniżej:

https://www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina

CARITAS

Wpłaty dokonuje się przez stronę, do której adres podajemy poniżej. Jest na niej również informacja, co CARITAS zbiera dla poszkodowanych wojną.

https://caritas.pl/ukraina/

Celowe i sprawdzone akcje pomocowe na terenie gminy Rokietnica, o których wiemy na ten moment, to:

 • Zbiórka organizowana przez Collegium Da Vinci, do której przyłączyły się nasze lokalne OSP

https://www.facebook.com/rokietnicawokolnas/posts/5210121709012680

 • Zbiórka organizowana przez Przedszkole Logicus

https://www.facebook.com/przedszkolelogicus/posts/3205582106380674

 • Zbiórka organizowana przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy

Aktualności | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy (zsp-cerekwica.pl)

WAŻNE!

Przypominamy, że jeśli ktoś chce zaproponować pomoc (finansową, mieszkaniową, psychologiczną, prawną lub inną), może pisać na adres ukraina@rokietnica.pl.

W oparciu o zebrane informacje budujemy bazę ofert pomocy. Będą wykorzystane w chwili, kiedy będzie to potrzebne.

 

Komunikat po wideokonferencji starosty, wójtów i burmistrzów gmin powiatu poznańskiego z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 27 lutego 2022 roku.

Starosta Poznański Jan Grabkowski wraz z wszystkimi wójtami i burmistrzami gmin powiatu poznańskiego wziął udział w wideokonferencji z Wojewodą Wielkopolskim oraz szefami służb szczebla wojewódzkiego. Tematem spotkania była koordynacja działań administracji rządowej oraz samorządowej związanej z przygotowaniem do udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy przybywają do naszego regionu oraz organizacji pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy, którzy pozostali na terytorium swojej ojczyzny.

Status prawny uchodźców z Ukrainy.

 • Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę ukraińsko-polską od 24 lutego 2022 roku przebywa legalnie na terytorium Polski i jest pod opieką państwa.
 • Jeżeli wjechał na podstawie ważnego paszportu, który został odnotowany przez Straż Graniczną pozostaje pod opieką Państwa Polskiego tj. ma prawo do uzyskania pomocy w zakwaterowaniu (wraz z wyżywieniem, pomocą medyczną i socjalną).
  • Aby z tej pomocy skorzystać obywatele Ukrainy muszą skierować się  do punktu informacyjnego lub recepcyjnego organizowanego przez wojewodę lub zgłosić do urzędu gminy. Samorząd skontaktuje taką osobę z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (dalej WCZK), które kieruje do miejsca zakwaterowania.

Dane do WCZK WUW w Poznaniu

Dyżurni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel.: 61 854 99 00, 61 854 99 10

fax: 61 854 99 20, 61 852 73 27

e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail)

 • Jeżeli obywatel Ukrainy przekroczył granicę bez ważnego paszportu lub bez dokumentów, a także jeżeli nie uzyskał potwierdzenia wjazdu na teren Polski, musi udać się do Placówki Straży Granicznej w Poznaniu celem potwierdzenia swojego pobytu.

Dane teleadresowego Placówki Straży Granicznej Poznań-Ławica:

ul. Bukowska 285 Poznań (lotnisko Poznań-Ławica)

tel. 61 8611300; 618611305;

e-mail: poznan@strazgraniczna.pl

Obecnie w Poznaniu na terenie Dworca Głównego działa Punkt Informacyjny, w którym obywatele Ukrainy uzyskają pomoc w zakwaterowaniu oraz wszelkie niezbędne wsparcie i informacje.

 • Punkt działa w godzinach od 8.00 do 22.00. Od poniedziałku 28.02.2022 r. uruchomiona zostanie specjalna infolinia dla uchodźców z Ukrainy +48 61 850 87 77 dostępna w godzinach 8.00-20.00.
 • Dedykowany adres e-mail: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl

Informacje dla ukraińskich obywateli znajdują się także na stronie: www.migrant.poznan.uw.gov.pl

Obecnie na terenie Wielkopolski działa wyłącznie Punkt InformacyjnyW ciągu kilu dni ma powstać Punkt Recepcyjny, który będzie pomagał w rejestracji pobytu uchodźców na terenie Polski.

WAŻNE!

 • Mieszkańcy naszego powiatu, którzy chcą przyjąć uchodźców do swoich domów bądź posiadanych nieruchomości, muszą liczyć się z faktem, iż obecnie rząd nie przewiduje pokrywania kosztów udostępnienia przez nich lokali. Wojewoda zapewnia zakwaterowanie z wyżywieniem w przygotowanych ośrodkach. Pomocy finansowej w tym zakresie nie może udzielić również samorząd gminny, ponieważ zabraniają tego przepisy prawa. Rząd zadeklarował przyjęcie w niedalekiej przyszłości specjalnej ustawy określającej systemowe zasady udzielania pomocy uchodźcom.
 • Samorząd gminny będzie koordynował udzielanie pomocy poprzez organizację zbiórek, pomoc w zakwaterowaniu we współpracy z wojewodą lub darczyńcami. W przyszłości udzieli wsparcia wg potrzeb – w przypadku zajęć szkolnych dla dzieci z terenu Ukrainy.

Opieka zdrowotna

 • Rząd deklaruje, iż każdy obywatel Ukrainy, którego wjazd od 24 lutego został odnotowany przez Straż Graniczną, będzie mógł korzystać ze świadczeń medycznych Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz szpitalnej. Dlatego tak ważnym jest dopełnienie formalności po przybyciu uchodźców na teren Polski.

Organizacja pomocy humanitarnej.

Państwo Polskie planuje organizację pomocy humanitarnej na dwóch poziomach – lokalnym i centralnym.

 • Poziom lokalny – organizowany i zarządzany przez samorząd gminny i powiatowy. Wójtowie i Burmistrzowie gmin powiatu poznańskiego zadeklarowali utworzenie w każdym mieści i gminie magazynu zbiórki pomocy humanitarnej dla uchodźców, którzy znaleźli się na ich terenie.
 • Każda gmina tworzy swój bank ofert pomocy. Na stronach internetowych urzędów miast, gmin i powiatu podane są adresy mailowe służące do kontaktu dla osób chcących zaoferować pomoc.

Uwaga!

Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, które chcą wesprzeć pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy, którzy pozostali w swej ojczyźnie winni zgłosić do gminy chęć udzielenia takiej pomocy, określając jej szczegóły.

Zbierane są:

 • żywność o długim terminie ważności, niewymagająca specjalnych warunków transportowania,
 • najlepiej nowe: koce, śpiwory, odzież jak również środki czystości i higieny.

W miarę pozyskania danych zamieszczać będziemy informację o zdefiniowanych potrzebach strony ukraińskiej.

 • Gmina przekazuje zebrane dary poprzez magazyn powiatowy do magazynu wojewody.
 • Wojewoda przekazuje zebraną pomoc do magazynu centralnego Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która jest jedynym podmiotem organizującym konwój humanitarny na terytorium Ukrainy.

Nie ma możliwości organizacji samodzielnego transportu pomocy humanitarnej na terytorium Ukrainy.

Edukacja, pomoc społeczna, zatrudnienie.

 • Trwają przygotowania do objęcia przybyłych dzieci zajęciami szkolnymi organizowanymi przez przedszkola i szkoły.

Przygotowywane rozwiązania prawne mają uregulować kwestie zasad udzielania pomocy społecznej uchodźcom a także umożliwić podjęcie w przyszłości pracy na terenie Polski.

Oprac.: P.K.

 

Punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy został uruchomiony na Dworcu Głównym w Poznaniu.

Punkt obsługiwany będzie przez pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz wolontariuszy.

Obywatele Ukrainy uzyskają w nim pomoc w zakwaterowaniu oraz wszelkie niezbędne wsparcie i informacje.

Punkt będzie czynny w godzinach od 8.00 do 22.00 (istnieje możliwość przedłużenia czasu jego funkcjonowania do 24h na dobę).

Od poniedziałku 28.02.2022 r. uruchomiona zostanie specjalna infolinia dla uchodźców z Ukrainy +48 61 850 87 77, która będzie dostępna w godzinach 8.00 – 20.00.

Dedykowany adres e-mail: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl

Informacje dla ukraińskich obywateli znajdują się także na stronie: www.migrant.poznan.uw.gov.pl

Stworzenie punktu informacyjnego jest kontynuacją działania zespołu koordynującego pomoc dla Ukrainy kierowanego przez starostę poznańskiego, do którego jako gmina, wraz z pozostałymi gminami powiatu, należymy.

Na zdjęciu widać wnętrze dworca głównego PKP w Poznaniu. Po lewej stronie widać tzw. "akwarium" - punkt informacyjny z okienkiem w szklanej ścianie. Po prawej stronie widać stojący na szarej podłosze potykacz z informacją "Informacje dla obywateli Ukrainy" napisaną po polsku i po ukraińsku.

 

Wójtowie i burmistrzowie powiatu poznańskiego, w porozumieniu ze starostą poznańskim, uruchamiają skoordynowaną pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy w obawie o własne życie szukają schronienia na terenie naszego powiatu.

Każdy samorząd udostępnia swym mieszkańcom specjalną skrzynkę mailową. Osoby zainteresowane wsparciem mogą zgłaszać tam rodzaj oferowanej przez siebie pomocy.

W przypadku Gminy Rokietnica adres to: ukraina@rokietnica.pl

Dodatkowo przypominamy, że PCK uruchomił konto, na które można dokonywać wpłat 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”.

Tylko wspólne i skoordynowane działania mają szansę przynieść realne wsparcie dla obywateli Ukrainy, którzy pełni uzasadnionych obaw o życie i zdrowie swoje oraz najbliższych uciekają ze swojej ojczyzny.

Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to możliwe bez rozwiązań systemowych, które musi wprowadzić rząd. Z jego przedstawicielami rozmawiamy na bieżąco, za pośrednictwem starosty poznańskiego, proponując konkretne rozwiązania. Dzięki temu będziemy mogli udzielić pomocy w zakresie lokalowym, opieki zdrowotnej czy psychologicznej  – słowem zagwarantujemy pełne, niezbędne wsparcie.

Będziemy informować mieszkańców o wszystkich naszych aktualnych działaniach, dzięki którym ukraińskie rodziny mają szansę na znalezienie bezpiecznego miejsca do życia w naszym powiecie.

 

Oświadczenie wobec ataku na Ukrainę

Ukraińcy, jesteśmy z Wami!
W dniu, który zostanie zapamiętany w historii jako data napadu Rosji na Ukrainę, chcemy zapewnić wszystkich Ukraińców o naszym wsparciu. Tych, którzy obecnie tam, nie tak całkiem daleko od polskich granic, zastanawiają się co się stało i dlaczego ktoś zaatakował ich spokojną dotąd ojczyznę. Także tych mieszkających i pracujących na terenie Metropolii Poznań i tych, którzy tu być może będą szukać schronienia w najbliższych dniach.
Trudno sobie wyobrazić atak na takie miasto jak Poznań, miasteczka podobne do Szamotuł, Pobiedzisk czy Lubonia, na ciche wsie jak Wronczyn, Szewce lub Bogdanowo. A jednak właśnie tego doświadczają teraz mieszkańcy różnych zakątków Ukrainy. Spotykają się z agresją tych, których woleliby traktować jak przyjaciół.
Dlatego podkreślamy – Bracia Ukraińcy, jesteście u nas mile widziani! Czujcie się tu bezpiecznie! Jesteśmy z Wami – naszymi sąsiadami, szefami, pracownikami, kolegami, także żonami, mężami i dziećmi.
Jesteśmy też gotowi przyjąć tych, którzy będą zmuszeni uciekać przed wojną. Będziemy działać w zgodzie z polskim prawem, ale przede wszystkim w zgodzie z poczuciem oczywistej solidarności z tymi, którzy mogą być zmuszeni uciekać przed okrucieństwem wojny. 23 samorządy Metropolii Poznań zrobią to, co podpowiada serce i przyzwoitość, i na co pozwalają nasze możliwości.

Jacek Jaśkowiak
Prezes Metropolii Poznań
Prezydent Poznania
Metropolia Poznań

Pismo w języku ukraińskim

Лист українською мовою
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!