Aktualności

Podsumowanie konsultacji społecznych dot. Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica

data publikacji: 19/11/2021

KATEGORIA: Komunikaty

Kolejny etap prac nad nową Strategią Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021-2030 został zakończony.

W dniach 19, 20 i 27 października odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021 – 2030. Z powodu ograniczeń pandemicznych konsultacje były podzielone na dwie tury, dla spotkań bezpośrednich oraz spotkanie on-line.

Pierwsze konsultacje poświęcone były zagadnieniom społecznym i ochronie środowiska. Wzięły w nich udział w sumie 23 osoby, licząc mieszkańców i przedstawicieli Urzędu Gminy. W spotkaniu on-line wzięło udział 19 osób, a w ostatnim spotkaniu bezpośrednim, poświęconym kwestiom gospodarczym i planowaniu przestrzennemu, uczestniczyły 22 osoby.

Wszystkie spotkania miały wspólną agendę. Zaczynały się od przestawienia celu tworzenia dokumentów strategicznych, w tym strategii rozwoju gminy. Mowa była m.in. o tym, że finalny dokument strategii jest oczywiście bardzo ważny, ale równie istotny walor ma już sama praca nad nim. Pozwala bowiem poznać oczekiwania stron zainteresowanych, umożliwia podsumowanie tego, co już zostało osiągnięte, rozpoznanie naszej aktualnej sytuacji oraz wskazanie tego, co czeka naszą wspólnotę w przyszłości.

Po omówieniu celów tworzenia strategii, następowało podsumowanie realizacji poprzedniej Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica. Zawierała ona zarówno cele kierunkowe, wskazujące oczekiwane kierunki rozwoju Gminy Rokietnica, ale też bardzo szczegółowe zadania do zrealizowania. Zdecydowana większość założeń została osiągnięta. Część oczekiwań pozostanie aktualnych na kolejną dekadę.

Następnie omówione zostały wyniki analizy SWOT, czyli zestawienia czynników wpływających na funkcjonowanie i rozwój gminy, uwzględniającej szanse, zagrożenia, mocne i słabe strony. Po prezentacji wyników wszyscy uczestnicy mieli możliwość wnieść swoje uwagi i propozycje do poszczególnych pozycji. Zarówno na spotkaniach bezpośrednich, jak i podczas spotkania on-line, w tym momencie wzbudzała się najbardziej ożywiona dyskusja.

W kolejnym punkcie przedstawiona została wizja Gminy Rokietnica na 2030 rok. Również do jej treści zgłoszone zostały uwagi, które zostaną przeanalizowane przez Zespół ds. Strategii Rozwoju.

Ostatnim tematem spotkania były cele, które uczestnicy konsultacji chcieliby wpisać do Strategii Rozwoju. Co w ocenie mieszkańców i interesariuszy Gminy powinno być traktowane priorytetowo przez kolejne, blisko 10 lat? Spośród wielu propozycji, najczęściej powtarzały się oczekiwania związane z budową nowej siedziby Domu Kultury, stworzenia nowej przestrzeni parkowo-rekreacyjnej w Gminie czy budowy sieci połączeń rowerowych. Te i wszystkie pozostałe propozycje będą rozpatrywane przez Zespół.

Prezentacje przedstawione na konsultacjach:

Kolejne konsultacje społeczne będą już dotyczyły ostatecznej propozycji treści Strategii Rozwoju.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konsultacji za udział, aktywność i zaangażowanie w prace nad Strategią. Wierzymy, że dzięki Państwu uwagom i propozycjom opracujemy Strategię odpowiadającą oczekiwaniom i nadziejom mieszkańców Gminy Rokietnica.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania konsultacyjnego siedzący w maseczkach, przy stołach konferencyjnych. Na środku stojący i mówiący prezenter. Za nim na ekranie wyświetlanym z rzutnika slajd z prezentacji. Na zdjęciu uczestnicy spotkania konsultacyjnego siedzący w maseczkach, przy stołach konferencyjnych. Na środku stojący i mówiący przez mikrofon wójt. Za nim na ekranie wyświetlanym z rzutnika zdjęcie.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!