Aktualności

Podatki i opłaty w gminie w 2022 roku

data publikacji: 03/01/2022

KATEGORIA: Pozostałe

Stawki podatków i opłat lokalnych dla gminy Rokietnica zostały już uchwalone.

Każdego roku w lipcu Minister Finansów ustala stawki maksymalne w oparciu o wskaźnik cen  towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku. Gdy towary i usługi drożeją, to podatki również idą w górę. Według wskaźników inflacji GUS, ceny wzrosły od stycznia do czerwca 2021 r. o 3,6% i właśnie o tyle właściwy minister podniósł górną granicę podatków i opłat lokalnych.

Podatek od nieruchomości w naszej gminie będzie wyższy o stopień inflacji. Rada Gminy Rokietnica na Sesji w dniu 25 października 2021 r. ustaliła własne stawki, które są niższe od  górnych stawek sugerowanych przez Ministra Finansów (uchwała nr XLIV/374/2021).

Zatem w 2022 roku zapłacimy:

  1. od gruntów od 1 m2 powierzchni:

–  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,00 zł,

–  pozostałych – 0,54 zł,

  1. od budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej:

– mieszkalnych – 0,89 zł,

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 24,86 zł,

– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, działalności leczniczej – 5,15 zł,

– garaży wolnostojących, budynków gospodarczych – 7,02 zł.

W uchwale z dnia 25.10.2021 r. nr XLIV/376/2021 Rada Gminy Rokietnica obniżyła na 2022 rok cenę skupu żyta dla celów podatku rolnego z kwoty 61,48 zł na 56 zł/dt. Właściciele gospodarstw rolnych zapłacą podatek rolny w 2022 roku w wysokości 140,00 zł za 1 ha przeliczeniowy, natomiast właściciele gruntów rolnych do 1 ha niestanowiących gospodarstwa rolnego – w wysokości 280,00 zł od 1 ha powierzchni gruntów.

Nadal w gminie Rokietnica obowiązuje opłata od posiadania psa w kwocie 50 zł od jednego psa – uchwała z dnia 26.10.2020 r. nr XXIX/257/2020.

Podatek od środków transportowych nie uległ zmianie. Stawki podatkowe w 2022 roku za pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej obowiązują takie jak w 2021 roku (uchwała nr XLIV/375/2021).

Referat Podatków i Opłat Lokalnych apeluje do Państwa o ustalenie kontaktu z Urzędem Gminy Rokietnica drogą elektroniczną przez platformę eBOI UG Rokietnica.

Założenie konta na tej platformie pozwoli na bezpieczne, a przede wszystkim szybkie dostarczenie Państwu decyzji ustalającej  wysokość zobowiązania podatkowego na 2022 rok. Niweluje to również problem z ewentualnymi niewłaściwymi adresami zamieszkania i do korespondencji, z koniecznością odbioru awizowanej przesyłki na Poczcie oraz zagubieniem i zniszczeniem decyzji. Jednym słowem – wygoda!

Aby skorzystać z eBOI UG Rokietnica, wystarczy:

– posiadać profil zaufany,

– wejść na stronę internetową www.rokietnica.pl – eBOI – Usługi przez Internet (zakładka w lewym górnym rogu strony lub zakładka Kontakt),

– zalogować się,

– złożyć oświadczenie o woli kontaktu elektronicznego z Urzędem.

Osoby, które do dnia 10 stycznia 2022 roku założą konto na platformie eBOI Rokietnica, będą uwzględnione przy wymiarze podatku na 2022 rok w pierwszej kolejności i otrzymają decyzję dotyczącą podatków lokalnych drogą elektroniczną.

Jeśli nie zdecydujecie się Państwo na założenie konta na platformie eBOI, rozważcie opłacenie należności za pomocą przelewu internetowego.

Prosimy o aktualizowanie wszelkich danych niezbędnych do dokonania wymiaru podatku, a przede wszystkim zmiany nazwiska, czy zmiany adresów zamieszkania lub adresów do korespondencji w urzędowej bazie adresatów przez złożenie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy stosownego wniosku o zmianę adresu do korespondencji (dostępny w Urzędzie).

Należy również zgłosić do opodatkowania nowo wybudowane budynki, których zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania miało miejsce w 2021 roku. Obowiązek podatkowy od tych budynków powstaje z dniem 1.01.2022 r. Zgłoszenia należy dokonać przez złożenie formularza IN-1 z załącznikiem Z-IN1 za pomocą  ePuap/eBOI Rokietnica bądź w Biurze Obsługi Interesanta.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!