Aktualności

Plan polowań w sezonie łowieckim 2023/2024 Koła Łowieckiego „Orzeł” nr 81 w Gołębowie

data publikacji: 16/11/2023

KATEGORIA: Komunikaty

Nr RS.6151.6.2023 Rokietnica, dn. 13.11.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica

Z dnia 13.11.2021

W sprawie podania do publicznej wiadomości planu polowań w sezonie łowieckim 2023/2024 Koła Łowieckiego „Orzeł” nr 79 w Gołębowie

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2023r. poz. 1082 z późn. Zm.) podaję do publicznej wiadomości informacje o planowanych polowaniach przekazanych przez dzierżawcę obwodu łowieckiego – Koło Łowieckie „Orzeł” nr 79 w Gołębowie

„Zarząd Koła Łowieckiego nr 79 „Orzeł” w Gołębowie informuje, że w dniach:
– 19.11.2023 w godz. 07:00-16:00
– 24.11.2023 w godz. 08:00-16:00
– oraz 25.11.2023 w godz. 08:00-10:00
planuje zorganizować w godzinach 08:00 – 15:30 polowania zbiorowe w obwodzie nr 129 na terenie gminy Pamiątkowo. Każdorazowo teren objęty polowaniem zbiorowym zostanie oznakowany tablicami ostrzegawczymi zgodnie ze stosownym rozporządzeniem Ministra Środowiska.”

W związku z powyższym informuję, że na podstawie art. 42ab ust. 3 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia  polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Rokietnica. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym w kalendarzu polowań. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu  nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Niniejsza informacja podana zostaje do publicznej wiadomości:

– na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rokietnica

– na stronie internetowej Gminy Rokietnica

– sołtysi miejscowości Przybroda, Mrowino – Cerekwica, Krzyszkowo oraz Żydowie

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN