Aktualności

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

data publikacji: 28/12/2023

KATEGORIA: Pozostałe

27 grudnia 2023 r. zostało ogłoszonych 5 otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych:

  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych dla dorosłych mieszkańców Gminy Rokietnica powyżej 50. roku życia – kliknij
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Rokietnica – kliknij
  • w zakresie wspierania szkolenia sportowego, w tym również poprzez udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizacji zajęć i przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych, kierowanych w sposób szczególny
    dla dzieci i młodzieży – kliknij
  • z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia – kliknij
  • z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – kliknij

Szczegółowe zasady konkursów określają ogłoszenia każdego z nich. Oferty należy składać do 17 stycznia 2024 r. do godziny 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta (Budynek C) Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN