Aktualności

Od maja nadawanie numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy w nowych godzinach

data publikacji: 22/04/2022

KATEGORIA: Ukraina

Informujemy, że od początku maja 2022 r. zmienione zostają godziny obsługi obywateli z Ukrainy wnioskujących o nadanie numeru PESEL na podstawie specustawy wprowadzonej w związku z konfliktem zbrojnym.

Przyjmowanie wniosków będzie się odbywało nadal w budynku „C” Urzędu Gminy Rokietnica w Referacie Spraw Obywatelskich. Wydłużony dotąd czas pracy zostaje dostosowany do godzin pracy całego Urzędu. Urzędniczki będą nadawały numery PESEL według następującego harmonogramu:

 • od wtorku do czwartku w godzinach od 12.00 do 15.30,
 • w piątek od 12.00 do 14.00.

Nadal utrzymana zostaje wcześniejsza rezerwacja wizyt:

 • telefoniczna pod numerem 61 896 06 21. Prosimy, aby w miarę możliwości, w celu umówienia wizyty, dzwoniły osoby znające język polski (np. osoby, które przyjęły uchodźców pod swój dach).
 • lub osobista: w dniach i godzinach pracy Urzędu, budynek „C” Biuro Obsługi Interesanta.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby osoby, którym udało się uzyskać numer PESEL w innym urzędzie i nie skorzystają z naszej pomocy, informowały, że zwalniają wyznaczony dla nich termin. W ten sposób przyspieszymy proces nadawania numerów PESEL pozostałym oczekującym.

Do dnia 12 kwietnia 2022 r. w UG Rokietnica nadanych zostało 500 numerów PESEL.

Jednocześnie informujemy, że obsługa klientów w zakresie pozostałych usług świadczonych przez Referat Spraw Obywatelskich UG Rokietnica odbywa się w godzinach przyjmowania interesantów ustalonych dla całego Urzędu, tj.:

 • w poniedziałek od 12.00 do 18.00;
 • od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.

Danuta Potrawiak

Sekretarz Gminy Rokietnica

PESEL otrzymuje każdy, kto:

 • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
 • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

Co trzeba przygotować?

 • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, dostępny jest w wersji papierowej w każdym urzędzie lub do pobrania poniżej, który warto wcześniej wypełnić;
 • dokument potwierdzający dane podawane we wniosku i tożsamość wnioskującego* (jeżeli wnioskujący nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej);
 • kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) – zdjęcia dla uchodźców z Ukrainy obsługiwanych w UG Rokietnica wykonują bezpłatnie ABC FOTO Rokietnica (tel. 886 554 271, ul. Kolejowa 1b, Rokietnica) i Grzegorz Niklas FOTO (tel. 661 022 224, ul. Szkolna 2b, Rokietnica);
 • dokument potwierdzający datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli posiada).

Możliwość uzyskania profilu zaufanego. Aby uzyskać profil zaufany, konieczne są:

 • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego wnioskodawca jest wyłącznym użytkownikiem,
 • adres e-mail, z którego wnioskodawca korzysta.

PESEL krok po kroku:

 • wnioskodawca musi przyjść do urzędu gminy osobiście;
 • przynosi do dowolnego urzędu gminy na terenie całego kraju wypełniony wniosek (lub wypełnia wniosek na miejscu), zdjęcie oraz potrzebne dokumenty;
 • urzędnik pobiera odciski palców;
 • odcisków palców nie pobiera się od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż.;
 • wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem;
 • na wniosku trzeba złożyć własnoręczny podpis;
 • wydanie dokumentu o nadaniu numeru PESEL jest bezpłatne.

WAŻNE! Zapoznaj się z wnioskiem, aby wiedzieć, jakie dane będą niezbędne do jego wypełnienia:

WNIOSEK

Źródłohttps://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy

*Urząd Gminy będzie potwierdzał tożsamość na podstawie:

 • dokumentu podróży,
 • Karty Polaka,
 • lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości,
 • w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, również dokumentu potwierdzającego urodzenie,
 • potwierdzenie tożsamości będzie mogło nastąpić na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli umożliwia on ustalenie tożsamości osoby.
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!