Aktualności

Oceń nasz urząd, wypełniając ankietę

data publikacji: 07/02/2022

KATEGORIA: Komunikaty

Szanowni mieszkańcy,

od momentu uzyskania pierwszego certyfikatu Urząd Gminy Rokietnica corocznie poddaje się badaniu weryfikującemu zgodność działań Urzędu z wymogami normy ISO 9001, a co trzy lata, w związku z upływem terminu ważności certyfikatu, przeprowadzany jest tzw. audyt recertyfikujący. Wszystkie dotychczas zrealizowane audyty potwierdziły, że Urząd Gminy Rokietnica spełniał wymogi normy, co pozwala nam na nieprzerwane utrzymanie certyfikatu zgodności z ISO 9001 przez ostatnie 12 lat.

Realizacja wymogów ISO nie należy do łatwych zadań. Oczywiście, jakość w urzędzie mierzy się inaczej niż w firmie produkcyjnej, ale tak jak w każdym innym przypadku, miernikiem sprawności urzędu będzie zawsze ocena wystawiona przez klienta. Im bardziej zadowolony klient, tym lepsza ocena pracy urzędników i całego urzędu.

Na przestrzeni 12 lat prowadzenia badań satysfakcji klienta w Urzędzie Gminy Rokietnica (materiały w dokumentacji SZJ) widać wyraźnie pozytywny trend poprawiania jakości obsługi i wynikające z tego zadowolenie respondentów.

Uzyskanie certyfikatu zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz jego stałe utrzymywanie jest efektem starań o możliwość znalezienia się w gronie urzędów o nowoczesnej organizacji i skutecznych metodach zarządzania. Ich podstawą jest jakość oferowanych usług tak, by w stopniu optymalnym pozwalały one zaspokajać najważniejsze potrzeby mieszkańców.

Norma ISO 9001:2015 w skrócie oznacza podejście procesowe do świadczonych usług oraz myślenie oparte na ryzyku i szansach. Pozwala ono systematycznie zarządzać poszczególnymi procesami oraz zbiorem ich wzajemnych oddziaływań tak, aby osiągane wyniki zgodne były z celami strategicznymi.

Po raz kolejny zatem poddajemy się Państwa ocenie, zachęcając do wypełnienia przygotowanej anonimowej ankiety satysfakcji klienta, która będzie dostępna do 15 marca 2022 r. w dwóch wersjach. Ich wybór oczywiście pozostawiamy Państwu.

Anonimowa Ankieta dla interesantów Urzędu Gminy Rokietnica:

  1. Wersja tradycyjna – papierowa

W Urzędzie Gminy Rokietnica ankiety dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu (budynek C) oraz w punkcie obsługi w bud. A. Każdy z Państwa ma więc do nich bezpośredni dostęp, a w przypadku zamiaru skorzystania z ankiety na konkretnym stanowisku pracy – wystarczy o nią zapytać.

  1. Wersja elektroniczna – dostępna non stop pod specjalnie dedykowaną zakładką. Naszym celem jest umożliwienie Państwu wypowiedzi nie tylko trakcie załatwienia konkretnej sprawy, ale i w dogodnym miejscu oraz czasie.

WYPEŁNIJ

Anna Garbicz

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, współpracy i rozwoju

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN