Aktualności

Obowiązek posiadania tabliczek z numerem posesji

data publikacji: 26/02/2020

KATEGORIA: Pozostałe

Tabliczka z numerem porządkowym posesji – jej brak podlega karze

Właściciele nieruchomości lub podmioty, które nimi władają, mają obowiązek umieszczenia na ścianie frontowej budynku, w widocznym miejscu, tabliczki z numerem porządkowym. Przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne precyzyjnie określają czas na dopełnienie tej powinności – to 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego.

Dodatkowym obowiązkiem jest umieszczenie na tabliczce, poza numerem, nazwy ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwy miejscowości. Jeśli zaś budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczka z numerem porządkowym powinna zostać umieszczona również na ogrodzeniu.

Niedochowanie nałożonych prawem powinności grozi konsekwencjami – także finansowymi. Brak tabliczki albo utrzymywanie jej w nienależytym stanie jest wykroczeniem, które zgodnie z przepisem art. 64 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest karą grzywny do 250,00 zł lub karą nagany.

Warto podkreślić, że posiadanie tabliczki ma nie tylko znaczenie estetyczne czy też logistyczne (dotarcie listonosza, kuriera, śmieciarki, pojazdów likwidujących awarię infrastruktury sieciowej itp.), ale przede wszystkim służy bezpieczeństwu. I to zarówno właściciela nieruchomości, jak i najbliższych sąsiadów. Wystarczy wyobrazić sobie, ile czasu straci Pogotowie Ratunkowe, Policja czy Straż Pożarna w najcenniejszych chwilach walki o ludzkie zdrowie i życie, szukając domu, z którego wzywano na ratunek czy interwencję.

Jaką tabliczkę wybrać? System Identyfikacji Wizualnej Gminy Rokietnica

Żaden z przepisów nie wskazuje jak powinna wyglądać tabliczka z numerem porządkowym. Jako Urząd nie możemy także bezpośrednio wskazywać podmiotu, u którego można ją nabyć czy zamówić. Warto jednak wiedzieć o funkcjonującym na terenie Gminy Rokietnica systemie identyfikacji wizualnej, której celem jest budowanie zespołu znaków i wzorców pozwalających, dzięki spójnemu wizerunkowi, na jednoznaczny odbiór na zewnątrz.

System oparty jest na tradycji i kolorystyce herbu Gminy. Jego zadaniem jest budowanie prestiżu, prezentowanie otwartego, przyjaznego oblicza wzbogaconego o zindywidualizowane kody poszczególnych miejscowości oraz wzmacnianie wewnętrznych więzi.

Do podstawowych nośników Systemu Identyfikacji Wizualnej należą m.in. tablice sołeckie, tabliczki z nazwami ulic, oznakowanie przystanków komunikacji, czy właśnie tabliczka numeracyjna posesji.

Zachęcamy Państwa do budowania spójnego wizerunku. Księga identyfikacji wizualnej Gminy Rokietnica znajduje się na stronie www.rokietnica.pl > zakładka Gmina > O Gminie > System Identyfikacji Wizualnej (link: http://rokietnica.pl/system-identyfikacji-wizualnej/).

W przypadku miejscowości Rokietnica pomoc wszystkim tym, którzy będą zainteresowani umieszczeniem tabliczki z numerem posesji, zgodnej z gminną wizualizacją, oferuje Sołtys Sołectwa Rokietnica Józef Fudala. Kontakt – tel.: 600 421 640.

zdjęcie przedstawia dwie tabliczki z numerami posesji w kolorystyce zgodnej z księgą identyfikacji wizualnej Gminy Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!