Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego oraz nagrody i wyróżnienia

data publikacji: 16/11/2023

KATEGORIA: Komunikaty, Sport

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem nr 156/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. Wójt Gminy Rokietnica ogłosił nabór wniosków o przyznanie w 2024 roku stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.

Stypendia na rok 2024 oraz nagrody i wyróżnienia przyznawane są za wyniki osiągnięte w roku 2023.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień do złożenia wniosku upoważnieni są:

– macierzysty klub sportowy zawodnika/trenera

– właściwy związek sportowy lub krajowa organizacja sportowa w danej dyscyplinie

– dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Rokietnica

– stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu.

O stypendium mogą ubiegać się zawodnicy będący mieszkańcami Gminy Rokietnica, którzy spełniają jedno z następujących kryteriów:

– uczestniczyli w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych, uniwersjadach letnich i zimowych

– uczestniczyli w mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach świata i zajęli miejsce od 1 do 6

– uczestniczyli w mistrzostwach Europy i zajęli miejsce od 1 do 4

uczestniczyli w mistrzostwach Polski i zajęli miejsce od 1 do 3.

Do wniosku o stypendium powinny być dołączone dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe.

Nagród i wyróżnienia są przyznawane m.in. sportowcom, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym i są mieszkańcami Gminy Rokietnica.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium sportowego oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe określa Uchwała Nr LII/484/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad i tryb przyznania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych.

Prawidłowo wypełniony i właściwy formularz wraz z Klauzulą RODO należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1 (Budynek C) w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica w terminie od 20 listopada 2023 roku do 3 stycznia 2024 roku (w przypadku wniosków przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Rokietnicy, a nie data stempla pocztowego).

Informacje w zakresie naboru wniosków udzielane są przez Referat Organizacyjny i Promocji Urzędu Gminy Rokietnica, tel. 61 10 22 540

Pliki do pobrania:

Wniosek stypendia i klauzula RODO – WORD

Wniosek stypendia i klauzula RODO – PDF

Wniosek nagrody i klauzula RODO – WORD

Wniosek nagrody i klauzula RODO – PDF

 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN